Tiedote

Tulevaisuuslautakunnan käsittelyssä ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvon perusteet ja tarpeenmukaisten sote-keskusten valmistelu 

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta kokoontui 23.3. käsittelemään hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita ja päättämään ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvon perusteista.

Kokouksen info-osuudessa lautakunta perehtyi valmistelussa olevaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen sääntökirjaan sekä tarpeenmukaisten sote-keskusten suunnitteluun.  

”Tarpeenmukaisten sote-keskusten kehittämisestä on tullut meille paljon kysymyksiä eri puolilta Pohjois-Pohjanmaalta ja asia selvästi mietityttää asukkaita ja kuntia. Aluevaltuusto on linjannut, että jokaisessa kunnassa on sote-keskus ja kehittämistyötä tehdään tästä lähtökohdasta. Alueen asukkailla, kunnilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaluonnosta. Tavoitteena on, että luonnos lähtee lausuntokierrokselle huhtikuun aikana”, kertoo Pohteen järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto. 

Lautakunnalle esiteltiin myös potilas- ja sosiaaliasiamiehen selvitys vuoden 2022 toiminnasta. Vaikka hyvinvointialueen toiminta on käynnistynyt vuoden 2023 alusta, selvitys on Pohteen käsiteltävänä, sillä se koskee hyvinvointialueelle kunnista ja kuntayhtymistä siirtynyttä toimintaa. Selvitys toi esille haasteita esimerkiksi hoitoon ja palveluiden piiriin pääsemisessä.  

”Kävimme lautakunnassa taas hyvää keskustelua haasteista, joita pyrimme hyvinvointialueuudistuksella ratkomaan. Selvitys on erittäin hyvä ja esimerkiksi omavalvontasuunnitelman avulla pystymme myös seuraamaan selvityksessäkin esille tulleiden epäkohtien ratkaisemista”, sanoo Kirsti Ylitalo-Katajisto. 

Tulevaisuuslautakunta lähetti selvityksen edelleen aluehallitukselle tiedoksi ja suosittelee, että hyvinvointialue ottaa huomioon selvityksen havainnot asiakkaiden aseman parantamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi Pohteen toiminta- ja organisaatiomallin mukaisesti. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen raportti löytyy täältä: https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=618242&version=1  

Tulevaisuuslautakunta teki kokouksessaan päätöksen hyvinvointialueen historian ensimmäisistä sosiaalihuoltolain mukaisista ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvon perusteista. Pohteen alueella luvanmukaisia ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelipaikkoja on vuonna 2021 ollut noin 2000 paikkaa. Palvelusetelin arvo on määräytynyt eri kunnissa ja kuntayhtymissä eri tavoin.  

Lautakunta hyväksyi palvelusetelien määräytymisen perusteet esityksen mukaisesti. Palvelusetelien arvot tulevat voimaan uusien asiakkaiden osalta 1.4.2023 alkaen. Palvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden osalta arvot yhdenmukaistetaan vuoden 2023 aikana.Maksut korjataan takautuvasti palveluiden piiriin kuuluville asiakkaille ja palveluita tuottaville yrittäjille. Yhdenmukaistamisesta ei kuitenkaan synny asiakkaalle takautuvasti lisälaskuja. Tarkemmat tiedot palvelusetelin arvon määräytymisestä löydät täältä: https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=618091. Tiedot päivittyvät myös hyvinvointialueen verkkosivuille.