Tiedote

Tervia aloittaa erikoislääkäritoiminnalla

Julkaistu:

TERVIAn tehtävänä on tukea Pohjois-Suomen OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien toimintaa. Keskeistä on varmistaa laadukas ja tasapuolinen erikoissairaanhoito kaikille pohjoissuomalaisille jakamalla erikoislääkäriosaamista Pohjois-Suomen sairaaloiden kesken. Toiminnan käynnistymisvaiheessa TERVIA rekrytoi vain lääkäreitä.

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja sen tytäryhtiö TERVIA osaajat Oy ovat aloittamassa parhaillaan toimintaansa. Yhtiö on käynyt työehtosopimusneuvotteluita. Tästä eteenpäin TERVIA alkaa valmistella Avainta Ry:n kanssa yrityskohtaista työehtosopimusta, jossa sovelletaan kunnallisia työehtosopimuksia lääkäreitä koskien.

”Olemme saaneet Valviralta lupapäätöksen toiminnan aloittamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistämme toiminnan sellaisilla toiminnoilla, joissa työskenlee ainoastaan lääkäreiden ammattikunta”, kertoo TERVIA osaajat Oy:n toimitusjohtaja Antti Lehtola.

Tehy Ry ja Super Ry ovat 6.2.2020 esittäneet neuvottelupyynnön työehtosopimusneuvottelujen aloittamisesta. Toiminnan keskittyessä tässä vaiheessa vain lääkäritoimintaan sekä Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan että TERVIA osaajat Oy:n hallitukset päättivät 7.2.2020 pidetyissä kokouksissaan, etteivät ne käynnistä työehtosopimusneuvotteluita hoitohenkilökunnan työehtosopimuksista Tehy Ry:n ja Super Ry:n kanssa.  

Mikäli osuuskunnan tai sen yhtiöiden toiminta laajenee koskemaan myös muita henkilöstöryhmiä kuin lääkäreitä, tilannetta arvioidaan näiden henkilöstöryhmien edustettavuuden kautta uudelleen.

Lisätietoja antavat:

Ilkka Luoma, johtaja, PPSHP, hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta sekä TERVIA osaajat Oy. Puh. 040 767 1609, ilkka.luoma@ppshp.fi

Antti Huttu-Hiltunen, hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta. Puh. 044-4970659, antti.huttu-hiltunen@ouka.fi

Antti Lehtola, toimitusjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta sekä TERVIA osaajat Oy. Puh. 050-4075014, antti.lehtola@ppshp.fi