Tiedote

Terveyssosiaalityö organisoituu uudelleen. Muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät.

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt sosiaalihuollon vakanssien uudelleenallokointia ja terveyssosiaalityön muutosta kokouksessaan 22.8.2023. Muutoksella poistetaan päällekkäisyyksiä ja mahdollistetaan terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rinnakkainen työ palveluiden vaikuttavuuden tehostamiseksi.

Muutoksen myötä terveyssosiaalityö organisoidaan uuden organisaation mukaiseksi osaksi toimialueita/toimialueille, joissa on sosiaalityön ammatillinen johto. Työ kohdennetaan toimialueille asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Muutoksen myötä sosiaalihuollon tarpeessa olevien henkilöiden palvelutarpeisiin vastataan nykyistä sujuvammin ja kokonaisvaltaisemmin.

Vanhat toimet lakkaavat, tilalle perustettu uusia virkoja

Terveyssosiaalityön muutoksen johdosta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on aloitettu yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.  Uudelleen organisoitumisen myötä vanhat toimet lakkaavat, mutta uusia, uuden organisaatiomallin mukaisia virkoja on perustettu vastaava määrä. Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS-psykiatria -toimialueelle on perustettu 10 sosiaalityöntekijän virkaa, vammaispalvelujen toimialueelle 7 sosiaalityöntekijän virkaa ja Ikäihmisten palvelujen toimialueelle 6 sosiaalityöntekijän virkaa. Työnantajan tavoitteena on, että yhteistoimintamenettelyn lopputuloksena terveyssosiaalityön toimissa/viroissa tällä hetkellä toimivat sijoittuvat toimialueille perustettuihin uusiin virkoihin.

Yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnistyneet 19.9.2023 ja ne jatkuvat vähintään 30.10.2023 saakka, ellei niitä päätetä osapuolten yhteisestä sopimuksesta jo aiemmin. Terveyssosiaalityön muutoksesta on tiedotettu henkilöstöä syyskuussa, ja heitä tullaan kuulemaan muutoksen johdosta. Neuvottelujen pohjalta tehtävät päätökset pyritään tekemään marraskuun loppuun mennessä.