Tiedote

Talousarvioprosessiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 25.11.

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on käynyt yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa osana talousarvioprosessia.

Hyvinvointialueelle valmistellaan parhaillaan talousarvioehdotusta vuodelle 2023. Talousarvioehdotus sisältää sopeutustoimenpiteitä, joilla on todennäköisesti myös henkilöstövaikutuksia. Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa on aloitettu 14.11. ja ne on todettu päättyneeksi 25.11.2022.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena todetaan seuraavat todennäköiset henkilöstövaikutukset:

Hyvinvointialueen organisaatiouudistuksen myötä johtamis- ja esihenkilö- sekä asiantuntija- ja sihteeritehtävissä työskenteleviä henkilöitä jää sijoittumatta hyvinvointialueen tehtäviin. Henkilöstövaikutusten arvioidaan kohdentuvaan yhteensä noin 300 henkilöön, joka on 1,6 prosenttia hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä.

Edellä mainituille henkilöstöryhmille tarjotaan vuoden 2023 alussa käynnistettävissä yhteistoimintaneuvotteluissa ensisijaisesti työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle tai viranhaltijalle voidaan tarjota muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Tehtäviä tarjotaan pääasiassa palvelutuotannosta eli sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen perustehtävistä.

Järjestämissuunnitelmaan liittyvien toimenpiteiden sekä talousarvioon sisältyvien tavoitteiden ja talouden sopeuttamiskeinojen seurauksena sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen perustehtävissä ei ole tarvetta henkilöstövähennyksiin. Mahdolliset muutokset toteutuvat todennäköisesti siten, että työntekijöiden tehtäväalueet, tehtävien sisältö ja työntekemispaikat voivat muuttua tai täyttämättä olevat tehtävät poistuvat. Toimenpiteet täsmentyvät järjestämissuunnitelmaan ja talousarvioon liittyvän toimeenpanosuunnitelman valmistuttua.

Talousarviosuunnitelman henkilöstökuluista on sopeutettu sijaisten palkkaamiseen varattua määrärahaa. Hyvinvointialueelle perustetaan osaajayksikkö, jonka tehtävä on välittää osaavia vakinaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä yksiköiden sijaistarpeisiin. Osaajayksikön toiminta laajenee koko hyvinvointialueelle. Osaajayksikön tavoitteena on vähentää ulkopuolisten sijaisten rekrytointitarvetta. Sijaisten palkkaamiseen aikaisemmin kohdennettua määrärahaa on siirretty osaajayksikön käyttöön.

Talousarvioehdotus on alijäämäinen

Hyvinvointialueen talousarvioesityksessä (tilanne 28.11.2022) toimintakulut ovat yhteensä 2,02 miljardia euroa, josta henkilöstökulut ovat yhteensä 1,0 miljardia euroa. Valtion rahoitus ja muut tuotot eivät riitä kattamaan kaikkia hyvinvointialueen menoja, joten talousarvion alijäämäksi muodostuu noin 55,9 miljoonaa euroa. Alijäämä tulee olla katettuna taloussuunnittelukaudella viimeistään vuonna 2025. Tämä tarkoittaa, että tasapainotustoimia on tärkeää toteuttaa heti vuoden 2023 alusta lähtien ja jatkaa koko taloussuunnittelukauden ajan.

Aluehallitus ja aluevaltuusto käsittelevät talousarvioesitystä joulukuussa kokouksissaan ja seminaareissa. Tavoitteena on, että talousarvioesitys on päätettävänä aluevaltuustossa 19.12.2022.