Tiedote

Syksyn yhteistoimintamenettelyjen tuloksia Pohteella

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on käyty syksyn 2023 aikana kolmea henkilöstöryhmää koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Kaikille neuvottelujen piirissä oleville on pystytty tarjoamaan muuta, henkilön osaamista ja koulutusta vastaavaa työtä.

Pohteen talousarviovalmisteluun liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käytiin henkilöstöjärjestöjen kanssa 28.11.-11.12.2023. Neuvottelut käytiin, koska vuoden 2024 talousarvioon sisältyy todennäköisiä henkilöstövaikutuksia. Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella.    

Yhteistoimintamenettelyt saatiin päätökseen joulukuussa tekstinkäsittelijöiden ja vammaispalvelujen asumisyksikkö Niittykodin henkilöstön osalta. Terveyssosiaalityön henkilöstön kanssa neuvottelut jatkuvat osin vuoden 2024 puolelle.   

Niittykodin henkilöstö siirtyi muihin yksiköihin  

Vammaispalvelujen asumispalveluyksikkö Niittykodin henkilöstön kanssa käytiin yhteistoimintamenettely, koska yksikön toiminta päättyi. Niittykoti sijaitsee Pyhäjoella.   

Yhteistoimintamenettelyssä kuultiin yksikön henkilöstön toiveita ja työntekijät ovat siirtyneet työskentelemään muihin toimipisteisiin Pohteella.  

Sanelunpurkuohjelmisto vähentää tekstinkäsittelyn tarvetta 

Tekstinkäsittelytyön tarve on vähentynyt olennaisesti sanelunpurkuohjelmiston käyttöönoton myötä. Uusi ohjelmisto muuttaa sanelun suoraan tekstiksi.  

Tekstinkäsittelyyn kohdistuva yhteistoimintamenettely koski 53 henkilöä. Kaikille menettelyn piirissä oleville tarjottiin yhtä tai useampaa heidän työkokemustaan tai osaamistaan vastaavaa tehtävää. Viisi henkilöä ilmoitti, etteivät he ota tarjottuja tehtäviä vastaan. Näin työnantajalle muodostui irtisanomisperuste.    

Terveyssosiaalityön neuvottelut jatkuvat vielä osin  

Terveyssosiaalityötä koskeva yhteistoimintamenettely liittyy terveyssosiaalityön uudelleenallokointiin. Aiemmin lääkinnällisen kuntoutuksen toimialueella työskennelleet terveyssosiaalityöntekijät sijoitetaan toimialueille sosiaalityöntekijän virkoihin. Neuvotteluissa on jo osin saavutettu ratkaisuja, mutta neuvottelut jatkuvat vielä vuoden 2024 puolella.