Tiedote

Suun terveydenhuollon palvelut tuodaan lähelle asukkaita – Pohteen ensimmäinen liikkuva hammashoitola Pohdent käyttöön Vaalassa

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella kehitetään liikkuvia suun terveydenhuollon palveluja. Ensimmäinen liikkuva hammashoitola otetaan käyttöön Vaalassa. Avoimien ovien tapahtumaa vietetään 8.5.2024.

Kehittämistyöllä palveluja pyritään tuomaan lähemmäksi asukkaita, ja tarjoamaan niitä jatkossa myös asukkaiden arkiympäristössä. Tavoitteena on turvata suun terveydenhuollon palvelujen saanti ja hoidon jatkuvuus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Näin saadaan tuettua oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja madallettua asukkaiden kynnystä hakeutua palveluihin. Liikkuvien yksiköiden nimeksi Pohteella valittiin liikkuva hammashoitola Pohdent.

Suun terveydenhuollon liikkuvien palvelujen yhteistyökumppanin osalta tehtiin Pohteella kilpailutus alkuvuodesta 2024. Kilpailutuksen voitti Dentson Oy, joka toimittaa kaikki suun terveydenhuollon liikkuvat yksiköt Pohteelle.

Pohteen ensimmäinen suun terveydenhuollon liikkuva yksikkö otetaan käyttöön Vaalassa toukokuussa 2024. Vaalan terveyskeskuksen yhteydessä oleva yksikkö täydentää terveyskeskuksessa tapahtuvaa suun terveydenhuollon toimintaa ja tarjoaa mahdollisuuden testata liikkuvan yksikön toimintaa käytännössä.

– Vaalan tapauksessa tämä liikkuva yksikkö ei lähtökohtaisesti liiku, vaan se on paikoillaan Vaalan terveyskeskuksen yhteydessä. Tällä pyritään varmistamaan terveysturvalliset olosuhteet Vaalan suun terveydenhuollon henkilöstölle. Liikkuvan yksikön varustelu vastaa tavallista suun terveydenhuollon tilaa ja siellä voidaan toteuttaa lähes samoja palveluja kuin terveyskeskuksissa, kertoo ylihammaslääkäri Aappo Keränen.

Avoimien ovien tapahtumassa 8.5.2024 Pohteen alueen asukkaat ovat tervetulleita tutustumaan Pohdentiin

Liikkuva hammashoitola Pohdent tuotiin Vaalan terveyskeskuksen pihalle torstaina 2.5.2024. Avoimien ovien tapahtumaa vietetään keskiviikkona 8.5.2024 kello 12.30-14.00 terveyskeskuksen pihalla (Kolehmaisentie 5). Kaikki Pohteen alueen asukkaat ja muut kiinnostuneet voivat tällöin tulla tutustumaan yksikköön. Paikalla avoimien ovien tapahtumassa on myös Vaalan kunnan edustajia. Varsinainen työskentely liikkuvassa hammashoitolassa aloitetaan mahdollisesti maanantaina 13.5.2024.

Asiakkaat varaavat ajan hammashoitoon normaaliin tapaan Iin, Utajärven, Pudasjärven ja Vaalan keskitetystä puhelinnumerosta 08 669 2770. Ajanvarausnumero on auki maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Osa Vaalan suun terveydenhuollon asiakkaista hoidetaan jatkossa terveyskeskuksessa ja osa liikkuvassa hammashoitolassa. Vaalan hammashoitolaan saavutaan tavalliseen tapaan ja hoitohenkilökunta ohjaa asiakkaan odotustilasta oikeaan hoitotilaan.

Muualla Suomessa käyttöön otetut suun terveydenhuollon liikkuvat yksiköt ovat saaneet paljon positiivista palautetta. Sitä on saatu erityisesti palvelun saavutettavuuteen ja palvelujen sujuvuuteen liittyen. Myös vanhempien mahdollisuus osallistua paremmin lasten suun terveydenhoitokäynteihin on koettu hyvänä.

– Liikkuvat klinikat soveltuvat erinomaisesti peruspalvelujen tuottamiseen missä tahansa, vuodenajasta riippumatta. Hienoa, että yhteistyössä Pohteen kanssa voimme tarjota palveluja entistä lähemmäs asukkaita ja käyttäjiä. Liikkuvista klinikoista on saatu valtavan hyvää palautetta esimerkiksi Keski-Suomesta, niiden joustavuuden ja esteettömyyden vuoksi. Esimerkiksi kouluikäisten vanhemmat ovat olleet todella tyytyväisiä, koska kesken työpäivän tapahtuva kuskaaminen on loppunut kokonaan. Liikkuvan klinikan sijainti koulun välittömässä yhteydessä on mahdollistanut tämän, kertoo Matti Selkämaa Dentson Oy:stä.

– Vaalassa pääsemme testaamaan, miten yksikkö toimii työtilana. Syksylle suunnitellaan toisen suun terveydenhuollon liikkuvan yksikön hankintaa, jolla päästäisiin testaamaan sitten liikuteltavuuttakin. Tämän yksikön toiminta-alue on kuitenkin eri kuin Vaala ja tiedotamme siitä myöhemmin tarkemmin, kertoo projektipäällikkö Essi Järvinen.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Suun terveydenhuollon liikkuvien palvelujen kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hankekokonaisuutta. Hankkeen avulla kiinnitetään erityishuomiota heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistämiseen toimintaa kehittämällä ja digitaalisia ratkaisuja monipuolisesti hyödyntämällä. Hankkeen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP – recovery and resilience plan) tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Pilarin 4 ja osin pilarin 3 rahoituksesta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa toimeenpannaan kaikilla hyvinvointialueilla.