Tiedote

Suppea poliittinen seurantaryhmä ja tuleva aluehallitus yhteiskokouksessa

Julkaistu:

Valmistelun seurantaryhmänä ja POPsote-hankkeen ohjausryhmänä toimiva suppea poliittinen ryhmä kokoontui viimeiseen kokoukseensa 23.2.2022. Seurantaryhmän työ päättyy, kun aluevaltuusto ja -hallitus aloittavat toimikautensa maaliskuun alussa.

Paikalla oli suppean seurantaryhmän jäsenten lisäksi tulevan aluehallituksen jäsenet. Puheenjohtaja Antti Ollikainen siirsi kokouksen aikana puheenjohtajuuden aluehallituksen tulevalle puheenjohtajalle Tapani Töllille.

Valmistelussa yhteistyöalue ja toimialueiden palvelualuejako

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoi valmistelun etenemisestä. Ministeriön kanssa on käyty Pohjois-Suomen yhteistyöalueen neuvottelut. Yhteistyöalueeseen kuuluu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lisäksi Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueet. Yhteistyötä tehdään alueella muun muassa edunvalvonnassa, omistajaohjauksessa sekä valmiuteen, varautumiseen ja ICT:hen liittyvissä asioissa. Pohjois-Pohjanmaalla on yliopistosairaala-alueena erityinen rooli.

Hyvinvointialueen organisaation toimialuerakenne hyväksytään hallintosäännössä, joka tulee aluevaltuuston käsittelyyn heti ensimmäisessä kokouksessa 1.3. Sen jälkeen aluehallituksen tulee vahvistaa toimialueiden alainen palvelualuejako. Päätös palvelualuejaosta on tarkoitus tehdä aluehallituksen kokouksessa 3.3.

Vastuuvalmistelijat Leena Mämmi-Laukka, Päivi Peltokorpi, Mervi Koski, Päivi Lauri, Kati Ojala, Marjaana Teerikangas (Kaj Sundqvistin työparina) ja Jaakko Niinimäki esittelivät toimialueiden jakautumista alueellisiin, yhteisiin ja erityistason palveluihin.

Aluevaltuuston seminaarissa 14.–15.2. keskusteltiin hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta ja muun muassa psykiatrian sijoittumisesta toimialueille. Suppea poliittinen seurantaryhmä linjasi, että sijoittumisratkaisua arvioimaan perustetaan koko perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria -toimialueen kattava seurantaryhmä. Seurantaryhmä nimetään aluehallituksen kokouksessa 3.3.2022.

Toimialue- ja tehtäväaluejohtajien virat perustetaan

Hallintosäännössä vahvistetaan organisaation perusrakenne. Perusrakenteen mukaisesti aluehallituksen tulee perustaa tarvittavat toimialue- ja tehtäväaluerakenteen mukaiset johtajien virat. Rekrytointiaikataulun mukaan virat perustetaan aluehallituksen kokouksessa 3.3.

Henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Juha jääskeläinen esitteli henkilöstön siirtosopimusta ja johtavien viranhaltijoiden rekrytoinnin periaatteita.

Aluehallitus kokoontuu seminaariin 2.3. ja kokoukseen 3.3.

Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen 1.3. Aluehallitukselle on suunniteltu valmisteleva seminaari keskiviikolle 2.3. klo 12–16 ja ensimmäinen virallinen kokous torstaille 3.3. klo 9–16. Kokoukset pidetään lähikokouksina.

POPsoten Tulevaisuuden sote-keskus -hanke jatkuu

Hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi tilannekatsauksen POPsote-hankkeesta ja hankkeiden jatkohauista. Rakennehanke päättyi vuoden 2021 lopussa, kun taas Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke jatkuu.

Uusina kehittämisohjelmina ovat alkaneet kuntoutus ja vammaisten palvelut. Hankkeeseen sisältyy myös jonojenpurkutoimia. Lisärahoitusta haetaan hoitotakuun toteuttamiseen ja erityisesti digitaalisten palveluiden parantamiseen ja yhdenvertaiseen tarjoamiseen.

Seurantaryhmän työ päättyy – matka jatkuu

Aluehallituksen tuleva puheenjohtaja Tapani Tölli kiitti seurantaryhmää, sen puheenjohtajia ja valmistelijoita perusteellisesta, paneutuvasta, kärsivällisestä ja tuloksellisesta työstä:

”Hallituksen ja muiden toimielinten on hyvä jatkaa tältä hyvin valmistellulta pohjalta. Haasteita ja yllätyksiä tulee eteen, mutta yhdessä jatkamme eteenpäin.”

Myös seurantaryhmän puheenjohtaja Antti Ollikainen kiitti kaikkia osapuolia hyvästä yhteistyöstä ja menestyksekkäästä valmistelusta Pohjois-Pohjanmaalla.