Tiedote

Sote-järjestämissuunnitelma on uudistamisohjelma

Julkaistu:

Hyvinvointialuestrategiaan pohjautuva järjestämissuunnitelma määrittää tavoitteita, toimintatapoja ja palveluverkostoa tuleville vuosille.

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto kokoontui Kalajoelle 30.–31.8. käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaa puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla.

Hyvinvointialuestrategiaan pohjautuva järjestämissuunnitelma on keskeinen asiakirja, joka määrittää tavoitteita, toimintatapoja ja palveluverkostoa tuleville vuosille.

Uudistuminen on välttämätöntä

Asiakkaat tarvitsevat oikea-aikaisia ja sujuvammin toimivia sosiaali- ja terveyspalveluja. Väestömme ikääntyy ja palvelutarpeet kasvavat. Nykyjärjestelmämme painottuu liian raskaisiin palveluihin, jotka eivät tue ihmisen toimintakykyä. Hyvinvointialueella ei ole riittävästi henkilöstöä nykyiseen palvelujärjestelmään. Tarvitaan vahvat, riittävästi resursoidut yksiköt, joissa palvelut toimivat ja henkilöstö voi hyvin.

Muutosajureina toimivat henkilöstön saatavuuden, hoito- ja palveluvelan ja talouden haasteiden lisäksi laajan hyvinvointialueemme sisäiset erot palvelutarpeissa ja väestön yhdenvertaisuus, kertoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma. Vanhasta on pystyttävä myös luopumaan, jotta toisaalle voidaan panostaa.

Hoitoon pääsy ja henkilöstön saatavuus haastavat Pohjois-Pohjanmaalla

Hoitoon ja palveluihin pääsyssä on nykyisellään ongelmia. Korona ja lakot ovat venyttäneet hoitojonoja, eikä hoitotakuussa ole pysytty. Päivystykset ruuhkautuvat ja jatkohoidossa on pullonkauloja. Johtajaylilääkäri Terhi Nevala ja yliopistosairaalajohtaja Miia Turpeinen kertoivat hoitoon pääsyn ja henkilöstön saatavuuden haasteista.

Henkilöstöpula on akuutti kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla sekä pelastustoimessa. Ongelma on monisyinen: siihen vaikuttaa alan veto- ja pitovoima, työn sisältö, koulutus, eläköityminen, henkilöstömitoitus, hoitotakuu ja lainsäädännön muutokset.

Olemme ratkaisun paikassa: nykytilanne ei anna työntekijöille mahdollisuutta onnistua työssään, eivätkä ihmiset pääse ajoissa hoitoon ja palveluihin. Uudella tavalla tekeminen on avain parempaan.

Tavoitteena tasapainoinen talous

Päätehtävämme on varmistaa laadukkaat, tarpeen mukaiset, vaikuttavat ja yhdenvertaiset palvelut alueemme ihmisille. Jotta onnistumme, tarvitsemme palvelujen yhteensovitusta, palvelurakenteen ja -verkoston merkittävää uudistamista ja tasapainoisen talouden.

Vaikka epävarma toimintaympäristö haastaa, uusi organisaatio on myös mahdollisuus rakentaa uutta, korostaa strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen. Ministeriöiden ja hyvinvointialueen tavoitteet talouden kantokyvystä ovat yhteiset. Lisälainanottovaltuuden valmisteluryhmä työskentelee parhaillaan.

Miten uudistamme palveluita?

Uudistamisen keskiössä on ihminen ja hänen tarvitsemansa palvelut. Pohjois-Pohjanmaalla panostetaan perusterveydenhuoltoon, sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhön, kotiin annettaviin, liikkuviin ja digitaalisiin palveluihin, kuten digitaaliseen sote-keskukseen. Jotta voimme taata sujuvat hoito- ja palveluketjut ja hoidon jatkuvuuden, tarvitaan uudenlaista kumppanuutta ja yhteistyötä.

Lain mukaan hyvinvointialueen on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.

Nykyinen palvelujärjestelmä ja toimintatavat eivät tue parhaalla tavalla ikäihmisten toimintakykyä ja hyvää elämää. Palvelujen uudistamiseksi on suunniteltu muun muassa ikäneuvolaa, yhteisöllisen asumisen lisäämistä, arviointi- ja kuntoutusyksikköjä vuodeosastojen sijaan, kotona asumista tukevia ja liikkuvia palveluita ja kotisairaalan toiminnan laajentamista sekä omais- ja perhehoidon tukemista.

Ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja Mervi Koski esitteli suunnitelmia kotiin annettavista palveluista, joihin panostetaan merkittävästi. Lyhytnäköisten säästöjen sijaan tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä, jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin. Ennen kuin raskaita palveluita voidaan karsia ja esimerkiksi vuodeosastopaikkoja vähentää, täytyy toisaalle investoida. Palveluketjujen, etälääketieteelliseen keskuksen ja kotisairaalan täytyy toimia. Pohjois-Pohjanmaalla esitetään noin 20 miljoonan euron satsausta kotiin annettaviin palveluihin. Muutos toteutetaan inhimillisesti, turvallisesti ja vaiheittain.

Sote-järjestämissuunnitelma on uudistamisohjelma

Asiakkaat tarvitsevat yhteen sovitettuja, monialaisesti toteutettuja ja sujuvammin toimivia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tarvitsemme resursseja lasten, nuorten ja perheiden, ikäihmisten sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kasvavaan palveluiden tarpeeseen. Tarvitsemme uudistumista henkilöstön riittävyyden, osaamisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi.

Tarvitsemme rakenteet ja toimintamallit, jotka vastaavat saamaamme valtion rahoitusta. Hyvinvointialueen talouden näkökulmasta keskeinen tavoite on, että resurssit käytetään mahdollisimman vaikuttavasti asukkaiden palveluiden järjestämiseksi. Tämä edellyttää parhaiden käytäntöjen hyödyntämistä, digitalisaatiota sekä palveluiden ja rakenteiden palvelutarpeiden mukaista uudistamista.

Korona-pandemiasta aiheutuva hoito- ja palveluvelka, palvelutarpeiden kasvu, lakimuutosten vaikutukset, inflaation kiihtyminen, uuden yliopistollisen sairaalan rakentaminen sekä muutoskustannukset esimerkiksi palkkojen ja ICT-järjestelmien yhtenäistämiseen liittyen nostavat kustannuksia hyvinvointialueilla tulevina vuosina.

Valtion rahoitus ei mahdollista nykyisten toimintamallien ja rakenteiden ylläpitämistä, joten hallittu uudistuminen heti hyvinvointialueen käynnistymisestä lähtien on välttämätöntä, summaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Järjestämissuunnitelman päätöksenteko etenee vaiheittain

  • Tulevaisuuslautakunta käsittelee luonnosta 1.9. (luonnos aluehallitukselle), 7.9., 21.9. ja 27.9.
  • Aluehallitus 6.9.: luonnoksen käsittely ja lähettäminen lausunnoille
  • Lausuntokierros 6.9.–21.9.
  • Turvallisuus- ja yhdyslautakunnan käsittelyt
  • Alueelliset tilaisuudet kunnille ja henkilöstölle 8.–19.9.
  • Tilaisuudet yleisölle ja sidosryhmille
  • Aluevaltuusto 17.10.: käsittely ja päätöksenteko