Tiedote

Sosiaalinen luototus käyttöön Pohteella

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on ottanut käyttöön sosiaalisen luototuksen 1.8.2023 alkaen.

Sosiaalinen luotto on hyvinvointialueen myöntämä laina, joka on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella vakituisesti asuville, pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.  

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu henkilölle, jolla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Sosiaalisen luoton vähimmäismäärä on 500 euroa ja enimmäismäärä 8000 euroa. Luottoa haetaan kirjallisella hakemuksella.

Kaikille sosiaalisen luoton hakijoille tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi asiakkaan tilanteen edellyttämässä laajuudessa.

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin: järjestelylaina kokonaisvelkojen (enintään 8000 euroa) järjestämiseen ja velkakierteen katkaisemiseksi, välttämättömiin asumisen turvaaviin asunnon pienkorjauksiin, välttämättömään ja tarpeelliseen kodin irtaimistoon, työssäkäynnin ja ammatinharjoittamisen mahdollistamien välttämättömien välineiden hankintaan, vuokra-asunnon vakuusmaksuun, työmarkkina-asemaa parantaviin opintoihin ja oppimateriaaleihin, talouden tasapainottamiseen sekä muihin välttämättömiin käyttötarkoituksiin, jos luotto edistää hakijan itsenäistä selviytymistä ja taloudenhallintaa pitkällä aikavälillä.  

Sosiaalinen luototus on lain edellyttämä palvelu. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää hakijalle lain ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen myöntämisen perusteiden täyttyessä.

Päätöksen sosiaalisen luototuksen perusteista teki tulevaisuuslautakunta kokouksessaan 15.6.2023. 

Tutustu sosiaalisen luototuksen perusteisiin Pohteen verkkosivuilla.