Tiedote

Sosiaali- ja terveyskeskus palvelee jokaisessa kunnassa Pohteen alueella

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyskeskusten eli sote-keskusten linjaukset 14.6.2023. Sote-keskusten sulkemisista Pohjois-Pohjanmaalla ei kuitenkaan ole päätetty.

Aluehallitus asetti tavoitteen, että sote-keskusten käytössä olevien tilojen tilatehokkuutta parannetaan muun muassa digitaalisilla ja liikkuvilla palveluilla niin, että bruttoneliöiden yhteismäärä vähenee vähintään 20 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä.
 
Tulevien vuosien aikana osa sote-keskusten toiminnoista saattaa muuttua joko kokonaan tai osittain liikkuvien ja digitaalisten palvelujen kautta tuotetuiksi, mutta itse palveluverkko ei tule aluehallituksen päätöksen mukaan muuttumaan. Sote-keskusten toimitilat ja palveluvalikoima voivat muuttua aikaisempaan verrattuna, mutta päätöksiä suljettavista toimipisteistä ei ole tehty.
 
Muutoksissa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet ja etäisyydet. Liikkuvien sote-palvelujen pilotointia suunnitellaan, ja tavoiteaikataulu niiden käynnistämiselle on ensi vuoden alku. Liikkuvat palvelut voivat tuoda sosiaali- ja terveyspalvelut entistä lähemmäs asukkaita. 

Tarpeenmukaisten sote-keskusten määrittely ja määrä 2023–2025 löytyy Pohteen verkkosivuilta: 

https://pohde.fi/wp-content/uploads/2023/06/Esitys-tarpeenmukaisten-sote-keskusten-maarittelysta-ja-maarasta_aluehallitus-14.6.2023_Final.pdf