Tiedote

Seksuaaliväkivallan uhreille matalan kynnyksen apua nopeasti

Julkaistu:

Yli 130 seksuaaliväkivallan uhria sai apua Oulun yliopistollisen sairaalan seri-tukikeskuksesta ensimmäisen kahden vuoden aikana. Seksuaaliväkivaltaa kohdanneita kävi jatkohoidossa 123. Yliopistollisen sairaalan lisäksi keskuksia on nyt myös OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa.

OYSin seri-tukikeskus täytti 3. helmikuuta kaksi vuotta. Yliopistollisen sairaalan seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden hoitoyksikkö on tarkoitettu yli 16-vuotiaille Oulun seudulla asuville uhreille sukupuolesta riippumatta, silloin kun seksuaaliväkivallan kokemuksesta on alle kuukausi.

Ensikäyntejä, jotka usein sisältävät myös oikeuslääketieteelliset tutkimukset, oli ensimmäisenä vuonna 50 ja viime vuonna 88. Jatkohoidossa kävi ensimmäisenä vuonna 39 ja viime vuonna 84 uhria. Miehiä asiakkaana on vain muutama.

Suurin kävijämäärä ovat 20–24-vuotiaat nuoret aikuiset. Asiakkaista reilu puolet tulee viranomaisten, pääosin poliisin, mutta myös esimerkiksi ensihoidon tai kouluterveydenhuollon kautta, kertovat erikoislääkäri Sari Pelkonen ja sairaanhoitaja Elina Kaiponen. He vastaavat OYS naistentautien poliklinikan seri-tukikeskuksen toiminnasta.

– Uhrien suoria yhteydenottoja on noin viidennes. Hoitoon pääsee, vaikka rikosilmoitusta ei olisikaan tehnyt, toki sen tekoon aina kannustamme, sanoo Sari Pelkonen.

Elina Kaiponen kertoo, että tilastoista puuttuvat uhrit, jotka ottavat yhteyttä, kun väkivallasta on kulunut yli kuukausi, jolloin oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia ei enää voi tehdä. Heille tehdään yksilöllinen jatkohoitosuunnitelma tai ohjataan tukipalveluun, oli se sitten rikosuhripäivystys, sosiaalitoimi tai psykiatrinen hoito.

–  Ketään emme käännytä pois, Elina Kaiponen korostaa.

Uusia keskuksia pohjoiseen

Seri-tukikeskuksia on nyt Suomessa 14, ja lisää on tulossa. OYSin erityisvastuualueelle keskukset on perustettu Rovaniemen, Kokkolan, Kajaanin ja Länsi-Pohjan keskussairaaloihin, ja maakunnallisten tukipisteiden määrä kasvaa vielä kuluvan vuoden aikana.

OYS koordinoi keskusten toimintaa sekä konsultoi ja kouluttaa keskusten henkilöstön yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tavoitteena on, että seksuaaliväkivallan uhrit saavat apua lähellä kotipaikkakuntaansa.

Viranomaisyhteistyö tiivistynyt

OYSin keskuksen puhelinpalveluun tulee 4– 5 soittoa päivittäin. Uhrien tai heidän lähiomaistensa soittojen lisäksi koulutetut hoitajat keskustelevat eri viranomaisten ja muiden terveydenhuollon ja sosiaalityön toimijoiden kanssa sekä konsultoivat OYSin ja sen erityisvastuualueen asiantuntijoita.

Sari Pelkosen ja Elina Kaiposen mukaan puhelinpalvelun myötä viranomaisyhteistyö on tiivistynyt tuntuvasti ja seksuaaliväkivallan uhrien kokonaisvaltaisen hoidon toteutuminen on parantunut. Keskukselle on ollut selkeä tarve koronatilanteesta ja yhteiskunnan suluista huolimatta.

Moniammatillista tukea

OYSin keskuksessa tarjotaan lääketieteellisen avun lisäksi mahdollisuus keskustella psykiatrisen sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän ja sairaalapastorin kanssa. Keskuksen kautta uhri ohjataan kullekin tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja tukipalvelujen piiriin.

–  Lähes jokainen ottaa psykososiaalisen avun vastaan. Hyvä niin, sillä silloin alkaa traumasta selviäminen, hoidon ammattilaiset toteavat.

Keskuksen tuki on pitkäkestoista. Ensikäynnin jälkeen hoitajat ottavat yhteyttä uhriin ensimmäisenä arkipäivänä käynnin jälkeen. Jos potilas itse haluaa, hoitajakäyntejä on 2 ja 4 viikon jälkeen sekä 3, 6 ja 12 kuukauden kuluttua.

Keskuksen kumppanina järjestökentällä toimivat kriisikeskus, rikosuhripäivystys sekä poikien ja tyttöjen talo. OYS seri-tukikeskuksen päivystysnumero toimii ympärivuorokautisesti numerossa 050 5643 769. Palvelu on maksutonta.