Tiedote

PPSHP:n hallitukselle esiteltiin selvitys ensihoidon järjestämisestä Pohjois-Pohjanmaalla

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaalla ensihoidon järjestää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) ja palvelun tuottavat Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset. PPSHP:n hallitukselle esiteltiin selvitystyö ensihoitopalvelun mahdollisesta siirtämisestä sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi. Hallitus nimesi myös laajan poliittisen ohjausryhmän valtakunnallisen SoTe-uudistuksen ohjaukseen ja seurantaan Pohjois-Pohjanmaalla.

Sairaanhoitopiirit voivat järjestää ensihoitopalvelun itse, yhteistoiminnassa pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kanssa, tai hankkimalla palvelun muualta. Pohjois-Pohjanmaalla nykyiset yhteistoimintasopimukset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Niiden mukaan PPSHP vastaa ensihoidon järjestämisestä ja palvelun tuottavat Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos omilla alueillaan.

Edellisen hallituksen aikaisessa maakuntavalmistelussa ensihoidolla todettiin olevan enemmän toiminnallisia yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon kuin pelastustoimen kanssa. Osittain tämän vuoksi ja synergiahyötyjen maksimoimiseksi muiden sote-palveluiden kanssa PPSHP:n hallitus käynnisti lokakuussa 2019 selvityshankkeen ensihoitopalvelun mahdollisesta siirtämisestä sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi.

Hallitus haluaa avata keskustelun ensihoidon tulevaisuudesta Pohjois-Pohjanmaalla

Selvityksen tuloksia esitteli hallitukselle hankkeen projektipäällikkönä toiminut ensihoitopäällikkö Mirja Annala Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.

Selvityksen mukaan ensihoitotoiminta olisi mahdollista siirtää sairaanhoitopiirille liikkeenluovutuksella. Palkkaharmonisoinnin kustannukset olisivat 630.000 euroa. Yhden organisaation toimintamalli lisäisi potilas- ja työturvallisuutta ja samalla voitaisiin tehostaa mm. hankintojen tekemistä. Myös häiriö- ja kriisitilanteiden hoitaminen tehostuisi. Käytännössä kyseessä olisi kuitenkin suuri muutos nykyiseen toimintaan.

Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja ohjeisti jatkamaan asian valmistelua siten, että ensihoidon järjestämisestä käydään keskustelu alueen kuntien ja maakunnan muiden järjestämisvastuullisten sote-organisaatioiden kanssa. Lisäksi asiasta keskustellaan PPSHP:n valtuuston kesäkuun kokouksessa. Asia tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2020.

Sote-uudistuksen laaja poliittinen ohjausryhmä nimettiin

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimana on valmisteltu hankehakemukset meneillään olevaan valtakunnalliseen SoTe-uudistukseen liittyen. Rahoitusta on voinut hakea sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä valtiovarainministeriöstä.

Puolueiden piirijärjestöt ovat ehdottaneet, että hankkeiden ohjaamiseksi muodostetaan laaja poliittinen seurantaryhmä. Piirijärjestöt ovat tehneet ehdotuksensa ryhmän kokoonpanosta ja PPSHP:n hallitus vahvisti nimitykset kokouksessaan.

Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jussi Ylitalo. Varapuheenjohtajat ovat Risto Heinonen, Mika Pietilä, Esa Aalto ja Ahti Moilanen. Ryhmässä on 46 jäsentä kaikista Pohjois-Pohjanmaan kunnista.