Tiedote

Potilastietojärjestelmä taipuu koronan hallintaankin

Julkaistu:

Kysymykset potilastietojärjestelmien kyvystä vastata erikoissairaanhoitoa haastavaan koronatilanteeseen ovat nousseet julkiseen keskusteluun. Esko-potilastietojärjestelmään tarvittavia sopeutuksia on saatu joustavasti tehtyä toimintaprosessien muuttuessa nopeasti vaativassa tilanteessa.

Esko-potilastietojärjestelmän kehittämistyön keskiössä ovat potilasturvallisuus, käytettävyys, tiedon eheys, oikeellisuus ja liikkuvuus eri toimijoiden välillä. Nämä asiat ovat koronatilanteeseen reagoimisessakin ensiarvoisen tärkeitä.

Esko Systems Oy reagoi yhdessä käyttäjien kanssa uuteen tilanteeseen. Hoitotyön tueksi on luotu koronan hallintaa tukevia ominaisuuksia:

– Mahdollisten tehohoitopaikkojen lisäämiseksi potilastietojärjestelmässä olevaa anestesiakertomusta on mukautettu muun muassa lääkehoidon, nestehoidon ja raportoinnin osalta niin, että sitä voidaan käyttää tarvittaessa myös tehohoitopotilaiden hoidossa.

– Potilastietojärjestelmää voidaan käyttää COVID 19 potilaiden uusien hoitopaikkojen hallinnoinnissa.

– COVID 19 diagnoositiedot (varmistamaton ja varmistettu) ovat käytössä. Diagnoositiedon yhteydessä potilastietojärjestelmä luo myös automaattisesti pisaratartunta-riskitiedon potilaalle.

– Päivystyksen tueksi on tuotu parannuksia esimerkiksi tiimien ja tilojen hallintaan sekä lisätty esitietoihin mukaan korona-epäilyjen esitiedot.

– Leikkaustoiminnassa järjestelmään on tuotu koronapandemian hallitsemiseksi uusi perumisen syy.

– Järjestelmään on lisätty koronapotilaan hoito-ohjeistuksia käyttäjien saatavaksi.

– Uuden hoitohenkilöstön perehdyttämiseen on tuotu oma simuloitu Esko-ympäristö, jolla vastataan voimakkaasti kasvaneen täydennys- ja lisäkoulutuksen tarpeisiin.

– Koulutustarpeeseen on vastattu myös kohdistetulla lisäkoulutusmateriaalilla, muun muassa käyttäjille suunnattujen videotietoiskujen muodossa.

 

Esko-potilastietojärjestelmän toimintavarmuus ja joustavuus pohjaavat siihen, että se on luotu ja sitä kehitetään koko ajan yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Käyttäjälähtöisyys antaa ammattilaisille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa järjestelmän kehittämiseen ja luo edellytykset sille, että Esko mukautuu toimintaympäristön muutoksiin ja erilaisiin käyttäjätarpeisiin nopeasti.

Esko-potilastietojärjestelmää on kehitetty lähes 25 vuotta. Eskoa uudistetaan jatkuvasti ja se on vakaa sekä modulaarisesti eri järjestelmiin mukautuva selainpohjainen tuoteperhe, jolla on yli 10 000 käyttäjää neljässä eri sairaanhoitopiirissä.

 

Esko Systems Oy:n toiminnan ytimessä on yhtiön kehittämän Esko-potilastietojärjestelmän avulla varmistaa hoitoketjujen sujuvuus ja potilasturvallisuus. Yhtiö kehittää parhaillaan potilastietojärjestelmää, jossa tieto seuraa potilasta perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon kunnasta tai organisaatiosta riippumatta.

Esko-potilastietojärjestelmä saa helppokäyttöisyydestä ja toimintavarmuudesta jatkuvasti positiivista palautetta. Lääkäriliiton tutkimuksissa se on arvioitu useana vuonna Suomen parhaaksi potilastietojärjestelmäksi. Myös hoitohenkilöstö antaa Eskon käyttäjäkokemuksesta erinomaista palautetta.

Deloitte Finlandin selvityksessä 2019 Esko todettiin toiminnallisesti ja arkkitehtuuriltaan kustannustehokkaaksi, laadukkaaksi ja parhaaksi Suomessa käytössä olevaksi erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmäksi, joka on laajennettavissa myös perusterveydenhuoltoon. 

Kaisa-Liisa Harjapää, toimitusjohtaja, Esko Systems Oy

Pasi Meriläinen, tuotekehitysjohtaja, Esko Systems Oy

Hannele Lindeman, pääsuunnittelija, sairaanhoitaja, Esko Systems Oy

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP

Timo Salomäki, osastonylilääkäri, dosentti, PPSHP