Tiedote

Pohteen verkkosivuilla on tietoa palveluista viittomakielellä

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen verkkosivuilta löytyy nyt tietoa suomalaisella viittomakielellä. Pohteen verkkosivujen saavutettavuutta on parannettu myös usealla muulla tavalla.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen verkkosivuilta löytyy nyt tietoa suomalaisella viittomakielellä.

Viittomakieliselle sivulle on koottu 12 lyhyttä viittomakielistä videota, jossa kerrotaan tärkeimmät asiat esimerkiksi hoitoon hakeutumisesta kiireellisissä tilanteissa. Lisäksi on tietoa eniten haetuista Pohteen palveluista, kuten lääkärin ja hoitajan vastaanotosta, hammashoidosta ja rokotuksista. Viittomakielinen sivu löytyy Pohteen verkkosivuilta kielivalikosta ja osoitteesta www.pohde.fi/viittomakielinen-sivu.

Pohteen verkkotekstit voi myös kuunnella        

Pohteen verkkosivujen saavutettavuutta on parannettu myös usealla muulla tavalla. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää verkkosivuja mahdollisimman helposti.

Pohteen sivuja voi myös kuunnella. Tekstit voi kuunnella klikkaamalla sivun yläosassa näkyvää Kuuntele-tekstiä. Mahdollisuus kuunnella auttaa henkilöitä, joilla on esimerkiksi heikko näkö, lukivaikeus, heikko lukutaito tai kirjoitettu suomi on muusta syystä vaikeaa. Lukutoiminto ei korvaa ruudunlukijaa, jota näkövammaiset henkilöt usein käyttävät. Lukija-toiminto on samantyyppinen kuin verkkolehdissä, eli se ei lue esimerkiksi valikkoja.

Verkkosivujen valikkoa ja tekstejä on muokattu selkeämmiksi

Verkkosivujen ylävalikkoa on muutettu aiempaa selkeämmäksi. Muutoksessa on huomioitu verkkosivuista saatu palaute.

Myös verkkosivujen tekstejä ja toimintaohjeita on muokattu ja muokataan pikkuhiljaa mahdollisimman selkeälle kielelle. Osa teksteistä muutetaan selkokielelle, joka on hyvin helppoa suomea. 

Yhteistyötä alueen vammaisjärjestöjen kanssa

Viittomakielisiä videoita, kuuntelumahdollisuutta ja muita saavutettavuutta parantavia ominaisuuksien on suunniteltu yhdessä alueella toimivien vammaisjärjestöjen Kuurojen liiton, Suomen Kuurosokeat ry:n, Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset -yhdistyksen ja Oulun kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa.

Pohteen verkkosivuja ovat testanneet myös kehittäjäasiakkaat, jotka ovat olleet esimerkiksi kuulo-, näkö- tai kehitysvammaisia henkilöitä.