Tiedote

Pohteen vanhusneuvosto järjestäytyi

Julkaistu:

Vanhusneuvoston toiminnan tavoitteena on lisätä maakunnan ikäihmisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pohteen vanhusneuvoston jäsenet edustavat kaikkia Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa. Neuvosto kokoontui ensimmäisen kerran 30.11.2022 ja valitsi puheenjohtajakseen Marja-Leena Kärkkäisen Oulusta.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Väinö Wassholm Haapajärveltä, joka myös johti järjestäytymiskokousta. Marja-Leena Kärkkäinenvalittiin varsinaiseksi edustajaksi yhdyspintalautakuntaan ja hänen varajäseneksi Väinö Wassholm.

Vanhusneuvoston jäsenet

Vanhusneuvostolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä vanhusväestön sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta ja heidät tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella. (Laki hyvinvointialueesta 32§ 2. mom.)