Tiedote

Pohteen vammaisneuvosto aloitti toimintansa

Julkaistu:

Vammaisneuvoston toiminnan tavoitteena on lisätä maakunnan vammaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pohteen vammaisneuvoston jäsenet edustavat kaikkia Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa. Neuvosto kokoontui ensimmäisen kerran ja valitsi puheenjohtajakseen Maija Koistisen Utajärveltä.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Raili Louhimaa Hailuodosta. Maija Koistinen valittiin varsinaiseksi jäseneksi yhdyspintalautakuntaan ja varajäseneksi Raili Louhimaa.

Vammaisneuvoston jäsenet

Vammaisneuvostolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vammaisneuvosto arvioi olevan merkitystä vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vammaisneuvosto tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella (Laki hyvinvointialueesta 32§).

Tätä tiedotetta on muutettu 29.11.2022 klo 14.00. Se on korjattu tähän tiedotteeseen. Vammaisneuvosto ei vielä päättänyt toimintasäännöstä.