Tiedote

Pohteen tulevaisuuslautakunta linjasi hoitojonojen purkuun ja mielenterveys- ja päihdeasumispalveluihin liittyvistä hankinnoista

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.4. strategisia periaatteita, jotka liittyivät somaattisen erikoissairaanhoidon, leikkaussalitoiminnassa käytettävän vuokratyövoiman sekä mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen hankintaan.

Somaattisen erikoissairaanhoidon leikkaustoimintaan ja OYSin leikkausalitoiminnassa käytettävän vuokratyövoiman hankintaan liittyvillä strategisilla periaatteilla pyritään vastaamaan kasvaneeseen palvelutarpeeseen ja hoitojonoihin, jotka ovat aiheutuneet muun muassa koronapandemiasta ja henkilöstön eläköitymisestä johtuvasta henkilöstöpulasta. 

Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen strategisten periaatteiden hyväksyminen puolestaan tukee sote-järjestämissuunnitelman ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteita, joilla pyritään mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakenteen keventämiseen esimerkiksi kotiin annettavien palvelujen ja tuetun asumisen avulla. Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen hankinta koskee sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella järjestettäviä asumispalveluja, ja niitä ovat tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen.

Somaattisen erikoissairaanhoidon osalta hankinnat kohdentuvat terveydenhuoltolain perusteella järjestettäviin somaattisen erikoissairaanhoidon leikkaustoimenpiteisiin sisältäen pre- ja postoperatiivisen seurannan ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoon. OYSin leikkaussalitoimintaan liittyvä vuokratyövoiman hankinta koskee polven ja lonkan tekonivelkirurgiaa, kaula- ja lannerankakirurgiaa sekä vatsaelinkirurgiaa. 

Somaattisen erikoissairaanhoidon leikkaustoiminnan sekä mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen hankinnat toteutetaan joustavana sähköisenä palveluntuottajarekisterinä, jonka voimassaoloaika on viisi vuotta. OYSin leikkaussalitoimintaan liittyvän vuokratyövoiman hankinta toteutetaan avoimena menettelynä. 

Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen hankinnassa on mahdollista poiketa hyvinvointialueen hankintaohjeen rajauksesta, joka koskee hyvinvointialueen oman henkilöstön käyttämistä palvelun tuottamisessa: ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluntuottaja voi käyttää hyvinvointialueeseen työ- tai virkasuhteessa olevia henkilöitä palvelun tuottamiseen. Poikkeaminen on mahdollista, sillä kyseessä on kriittinen sosiaalipalvelu, jolla turvataan henkilöstön saatavuus ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden toteutuminen. 

Palveluntuottajille järjestetään erillisiä info- ja markkinavuoropuhelutilaisuuksia, jotka ilmoitetaan muun muassa Hilmassa.

Lisätietoja tulevaisuuslautakunnan päätöksistä löytyy tulevaisuuslautakunnan esityslistalta: tulevaisuuslautakunnan esityslista 24.4.2024