Tiedote

Pohteen tarkastuslautakunta antaa 36 suositusta hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseksi

Julkaistu:

Pohteen tarkastuslautakunta on arvioinut hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä, hyvinvointialueen strategiaa, henkilöstön riittävyyttä sekä talouden tilannetta ja taloudellisia lähtökohtia toiminnan käynnistyessä. Toteutettujen arviointien pohjalta tarkastuslautakunta antaa 36 suositusta hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseksi. Suositukset liittyvät hyvinvointialueen toimintaan, talouteen ja hallintoon sekä henkilöstöön ja asiakkaisiin.

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että hyvinvointialueen käynnistyminen toteutui osittain tavoitteiden mukaisesti, mutta käynnistyminen näyttäytyi henkilöstölle keskeneräisenä vaikeuttaen asiakastyötä.

Talouden osalta hyvinvointialue joutuu ratkomaan mittavia taloushaasteita heti toiminnan käynnistymisestä lähtien. Hyvinvointialueen taloustilanne on heikko toiminnan käynnistyessä ja talouden liikkumavara pieni. Hyvinvointialuelain 122 §:n mukainen arviointimenettelyn uhka on olemassa.

Arvioinnissaan tarkastuslautakunta totesi, että yhteys hyvinvointialuestrategian ja talousarvion välillä on heikko eikä talousarviossa ole asetettu toiminnallisia tavoitteita ainoastaan toimenpiteitä. Talousarviossa sitovuustasot aluevaltuustoon nähden on asetettu niin yleispiirteisenä, että aluevaltuustolle kuuluvaa talousarviovaltaa voidaan katsoa siirtyneen aluehallitukselle. Aluevaltuustolla ei ole mahdollista seurata hyvinvointialuestrategian toteutumista talousarvion avulla.

Henkilöstön saatavuus vaikeuttaa palvelutuotannon toimintaa sekä palvelujen saatavuutta. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen sekä veto- ja pitovoiman edistäminen edellyttävät konkreettisia ja nopeasti käytäntöön vietäviä toimenpiteitä.  

Tarkastuslautakunta luovutti arviointikertomuksen 2022 aluevaltuuston puheenjohtajistolle 30.5.2023. Tilaisuudessa olivat mukana myös aluehallituksen puheenjohtaja, puolueiden ryhmäpuheenjohtajat ja hyvinvointialuejohtaja. Samassa yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta luovutti viimeisen arviointikertomuksensa vuodelta 2022. 

Aluevaltuusto käsittelee arviointikertomuksen 2022 kokouksessaan 12.6.2023 samassa yhteydessä tilinpäätöksen 2022 kanssa. Aluehallituksen tulee esittää syksyllä 2023 aluevaltuustolle lausuntonsa siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.

Arviointikertomus 2022 sekä siihen liittyvät arviointimuistiot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivustolta tarkastuslautakunnan sivulta.