Tiedote

Pohteen sosiaali- ja terveyskeskusten kehittäminen etenee, näkemyksiä kerätään laajasti

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti lähettää lausuntokierrokselle suunnitelmaluonnoksen alueen tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä vuosille 2023–2025. Tarpeenmukaisten sote-keskusten kehittäminen on yksi Pohteen sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteistä.

Asukkaat, hyvinvointialueen henkilöstö ja eri sidosryhmät voivat tutustua suunnitelmaluonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla ja kertoa siitä näkemyksensä 19.4.–17.5. aikana. Luonnoksesta voi antaa virallisen lausunnon tai sitä voi kommentoida sähköisessä kyselyssä Pohteen verkkosivuilla.

– Aluevaltuusto on linjannut, että jokaisessa kunnassa on sote-keskus, ja tämä on ollut lähtökohtana kehittämistyölle. Tavoitteenamme on, että sote-keskusten verkosto sovittaa yhteen asiakkaiden palvelut. Lisäksi tavoite on, että alueemme sosiaali- ja terveyskeskukset ovat tarpeenmukaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluja tarjotaan joustavasti väestön palvelutarpeet, ikärakenne, etäisyydet ja luontaiset asiointisuunnat sekä alueelliset erityispiirteet huomioiden, kertoo Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Nyt lausunnoille lähtenyt suunnitelmaluonnos sisältää esityksen tarpeenmukaisten sote-keskusten määrittelystä ja määrästä vuosille 2023–2025. Lisäksi se kuvaa lähtökohtia ja periaatteita sote-keskusten palveluille. Tällaisia ovat esimerkiksi sote-keskusten palveluvalikoima, digitaalisten palveluiden hyödyntäminen sekä lähtökohtia palvelumuodoille ja niiden aukioloajoille. Suunnitelmaluonnos sisältää myös määrittelyn alueen sosiaali- ja terveyskeskusten toimipisteistä sekä taustatietoja.

– Pohjois-Pohjanmaalla sote-keskusten palveluita on järjestetty aiemmin hyvin erilaisin tavoin. Sote-keskusten toimintamallilla haluamme yhteensovittaa sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaiden tarpeet ja alueelliset erityispiirteet huomioiden. Lausuntoluonnoksessa on kuvattu väestön palvelutarpeiden ja etäisyyksien lisäksi myös henkilöstön saatavuuteen, sote-keskusten tämänhetkisiin tiloihin sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvää tilannetta tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Myös nämä asiat on huomioitava kehitystyössä. Toivottavasti saamme luonnoksesta laajasti näkemyksiä jatkokehittämisen pohjaksi, jatkaa Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Tarpeenmukaisten sote-keskusten suunnitelmaluonnokseen voi tutustua hyvinvointialueen verkkosivuilla. Sivulle on avattu myös sähköinen kysely, jonka kautta luonnosta on mahdollisuus kommentoida. Lisäksi luonnoksesta voi jättää virallisen lausunnon hyvinvointialueen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@pohde.fi.

Suunnitelmaluonnokseen liittyen järjestetään myös erilaisia info- ja keskustelutilaisuuksia asukkaille, henkilöstölle ja eri sidosryhmille, kuten yrittäjille, kuntien edustajille ja eri toimielimille. Tilaisuuksista viestitään Pohteen eri kanavissa. Avoimet, asukkaiden ja järjestöjen yhteiset info-tilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä 27.4. klo 17 – 18.30 ja 9.5. klo 17 – 18.30. Tapahtumiin pääsee osallistumaan Pohteen tapahtumakalenterin kautta.