Tiedote

Pohteen Kuusamon ja Muhoksen terveyskeskuksille THL:n palkinto vaikuttavasta diabeteksen hoidosta

Julkaistu:

Kaksi Pohteen alueen kuntaa, Kuusamo ja Muhos saivat tunnustuspalkinnon laadukkaasta ja vaikuttavasta työstä tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa.

Kaksi Pohteen alueen kuntaa, Kuusamo ja Muhos saivat tunnustuspalkinnon laadukkaasta ja vaikuttavasta työstä tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa. Vaikuttavuuspalkinto jaettiin keskiviikkona THL:n kansallisten laaturekisterien yhteisessä vertaiskehittämispäivässä.

Kuusamossa on tapahtunut merkittävä myönteinen kehitys tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa 12 kuukauden aikana muuhun Suomeen verrattuna. Muhoksella puolestaan merkittävä myönteinen kehitys tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa muuhun Suomeen verrattuna on tapahtunut 24 kuukauden aikana.

Kuusamo ja Muhos nousivat esiin, kun tarkasteltiin THL:n laaturekisterien diabetesrekisteriä ja valittiin tyypin 2 diabetespotilaat. Rekisteristä etsittiin useamman muuttujan suhteen laadukkaasti diabetespotilaita hoitaneita yksiköitä.

Kun tarkastelussa oli pitkäaikaissokerien hoitotasapaino sekä kohtalaisen tai suuren riskin potilaiden LDL-kolesteroliarvo, joka oli suurempi kuin 2,6 mmol/l, nosti yhdistelmä esille kaksi sote-keskusta. Nämä olivat Muhoksen ja Kuusamon sote-keskukset, joille tunnustus myönnettiin.

Palkinnon saajat olivat iloisesti yllättyneitä tunnustuksesta. Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja etenkin osaavien diabeteshoitajien pysyvyys ja osaamisen jatkuva kehittäminen ovat olleet merkittävät tekijät tämänhetkisiin hyviin hoitotavoitteisiin pääsemisessä. Tunnustus antaa motivaatiota ja innostusta kehittää edelleen diabetespotilaiden hoitoa.

Keskiviikkona THL järjesti yhdessä Pohteen kanssa laaturekisterien ensimmäisen yhteisen vertaiskehittämispäivän. Laaturekisterit ovat potilaiden saamista hoidoista ja saavutetuista hoitotuloksista muodostettuja tietokokoelmia. Kansallisten laaturekisterien rakenne, hallinnointi ja käyttötarkoitukset noudattavat yhtenäisiä periaatteita.

Tilaisuudessa esiteltiin THL:n laaturekisterien perusterveydenhuoltoa koskevia tuloksia sekä kuultiin käytännön esimerkkejä laaturekisteritiedon hyödyntämisestä. Samalla siellä tunnistettiin hoidon kehittämisen tarpeita ja keinoja.

Tilaisuuden yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Sairaanhoitajat, STM, Suomen yleislääketieteen yhdistys ja Vaikuttavuuskeskus.