Tiedote

Pohteen järjestämissuunnitelma kiinnosti laajalti – tulevaisuuslautakunnan esitys huomioi kommentit ja lausunnot

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tulevaisuuslautakunta käsitteli 5.10.2022 kokouksessaan pitkään ja perusteellisesti, yli 12 tuntia, järjestämissuunnitemaan saatuja kommentteja ja lausuntoja, joita on kerätty reilun kahden viikon ajan useissa eri kanavissa. Saadun palautteen perusteella järjestämissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä koskien perustason sekä kotiin ja arjen ympäristöön tuotavien palvelujen vahvistamista pidetään pääosin oikean suuntaisina. Lausuntoja läpikäydessään lautakunta kävi mittavan keskustelun Pohteen talouteen liittyvistä odotuksista ja haasteista.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tulevaisuuslautakunta käsitteli järjestämissuunnitelmaan saatua palautetta kokouksessaan keskiviikkona 5.10.2022. Suunnitelmaan annettiin 111 virallista lausuntoa, minkä lisäksi laadittuun verkkokyselyyn saatiin yhteensä 973 vastausta. Palautetta on voinut antaa myös monissa asukkaille ja henkilöstön edustajille järjestetyissä tilaisuuksissa.

”Olemme lukeneet huolellisesti ja analysoineet kaikki annetut lausunnot ja palautteet”, kertoo Pohteen järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto. ”Vielä tämän viikon maanantaina saapui muutama lausunto, jotka myös olemme huomioineet tulevaisuuslautakunnalle tänään esitellyssä järjestämissuunnitelmaluonnoksessa”, Ylitalo-Katajisto toteaa.

Erityisen tyytyväinen Ylitalo-Katajisto on asiakasnäkökulman korostumiseen uudessa luonnoksessa. ”Saimme mielestäni vahvistettua merkittävästi järjestämissuunnitelman asiakasnäkökulmaa palautteiden pohjalta. Uudessa luonnoksessa on mittava määrä tähän liittyviä tekstimuutoksia”.

Tulevaisuuslautakunnan puheenjohtajan Antti Ollikaisen mukaan lautakunta oli hyvin tyytyväinen järjestämissuunnitelmaluonnoksesta saatuun palautteen laatuun ja määrään ja kävi niiden pohjalta perusteellisen keskustelun. ”Lausuntojen kautta saatiin hyviä näkökulmia ja uusia ratkaisuja järjestämissuunnitelmaan. Viranhaltijat olivat tehneet kattavan valmistelutyön lautakunnan käsittelyä varten, Ollikainen kiittelee.

Talous keskeinen haaste

Järjestämissuunnitelma on keskeinen osa tulevan hyvinvointialueen taloussuunnittelua. Pohteen järjestämissuunnitelmassa kohdennetaan nykyistä selkeästi enemmän resursseja kotiin ja arkiympäristössä annettaviin palveluihin sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. Resurssien kohdennus tehdään etupainotteisesti.

Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2023 budjetissa on tällä hetkellä merkittävä rahoitusvaje. Tätä on tavoitteena taittaa järjestämissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä, joiden nettokustannuksia vähentävä vaikutus on noin -40 miljoonaa euroa. Pohteen strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorisen mukaan järjestämissuunnitelman lisäksi tasapainotustoimia tarvitaan sekä talousarvioon että pidemmällä aikajänteellä vuosille 2023-2025. ”Sopeuttamisesta huolimatta tämän hetkisen arvion mukaan hyvinvointialueen talousarvio on ensimmäisenä vuonna jopa 60 miljoonaa euroa alijäämäinen”, Vuorinen toteaa.

Ylitalo-Katajiston mukaan palautteita vastaanotettiin paljon koskien yksittäisten paikkakuntien tilannetta ja erityisesti vuodeosastojen ja ikäihmisten ympärivuorokautisten palveluasumisen paikkojen vähentämistä. ”Järjestämissuunnitelma rakentuu kuitenkin valitettavan tiukan taloudellisen raamin varaan – menolisäys yhteen kohtaan merkitsee menoleikkausta toiseen”, toteaa Ylitalo-Katajisto.

”Annettujen palautteiden perusteella suuntausta peruspalvelujen vahvistamiseen pidetään kuitenkin oikeana ja palvelujen uudistamista välttämättömänä. Keskeistä tietysti on, että esimerkiksi kotisairaala toimii alueella ennen esitettyjä rakennemuutoksia”, Ylitalo kertoo.

Järjestämissuunnitelma seuraavaksi aluehallituksen käsittelyyn

Uudenlainen palvelurakenne vaatii myös uudenlaista seurantaa. Pohteen tavoitteita ja palvelutoimintaa seuraavia mittareita on tarkoitus kehittää pitkäjänteisesti kaikilla tasoilla siten, että niin strategian, järjestämissuunnitelman, talousarvion kuin käyttösuunnitelmankin tavoitteiden toteutumista on helppoa seurata.

Tulevaisuuslautakunta kävi pitkän keskustelun, merkitsi tiedoksi saadut lausunnot, palautteet ja kaikille avoimen verkkokyselynyhteenvedon sekä teki yksimielisen esityksen järjestämissuunnitelmasta aluehallitukselle. Asia etene seuraavaksi aluehallituksen päätöksentekoon. Lopulta asiasta päättää aluevaltuusto. Tavoitteena on, että suunnitelma olisi hyväksyttävänä aluevaltuustossa 17.10.2022.