Tiedote

Pohteen aluehallitus kokoontui Oulaskankaalla

Julkaistu:

Tervia Logistiikan perustaminen ja Pohteen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka hyväksyttiin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui Oulaskankaalla Oulaisissa 22.8.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Kokouksen jälkeen aluehallitus sai esittelyn Oulaskankaan sairaalan toiminnasta.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi ajankohtaiskatsauksessa läpi hyvinvointialueuudistuksen tilannetta eri puolilla Suomea ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Talouden alijäämä ja henkilöstövaje ovat hyvinvointialueiden yhteisiä haasteita. Pohjois-Pohjanmaalla väestö ikääntyy voimakkaasti ja palvelujen tarve kasvaa samalla kuin työikäisten määrä vähenee. Henkilöstön määrä ei kasva, vaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstöstä on jo vajetta. Valtion rahoitus ei riitä kattamaan kasvavaa palvelutarvetta nykyisillä toimintatavoilla ja palvelurakenteilla.

Luoma muistuttaa hyvinvointialueen perustehtävästä, joka on tarjota asiakkaille toimivat, yhdenvertaiset ja vaikuttavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Perustehtävässä voidaan onnistua vain, jos osaavia työntekijöitä on riittävästi ja henkilöstö voi hyvin. Lisäksi tarvitaan toimiva demokraattinen päätöksenteko.

”Asiakkaan tarve on ensisijainen. Kuka palvelun tuottaa, missä ja millä tavalla tulee vasta sen jälkeen.”

Uusilla tavoilla vaikuttavampia palveluja

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkoon tulee muutoksia useilla hyvinvointialueella.

”Hoidon ja palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus ovat muutakin kuin palveluverkkokysymys”, Ilkka Luoma korostaa.

”On huomioitava, että nykyinen palvelujärjestelmä ei ole ihanteellinen, vaan vaatii uudistamista. Nykytilanne, jota leimaavat jonot, kasvava palvelukysyntä ja henkilöstövaje, osoittaa, että sote-järjestämissuunnitelma ja suunnitelma tarpeenmukaisista sote-keskuksista eivät mahdollisesti riitä. Kiinteistökustannuksista on säästettävä.”

Muutokset palveluverkossa eivät tarkoita palvelujen lakkaamista. Palveluja voidaan tarjota uusilla tavoilla, esimerkiksi liikkuvina ja digitaalisina palveluina.

”Kun resurssit eivät riitä, on mietittävä, säästämmekö mieluummin seinistä vai ydintoiminnasta. Kyse on siitä, miten rajalliset voimavarat kohdistetaan vaikuttavasti”, Luoma tiivistää.

Aluehallituksen jäsenet korostivat asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamista, tutkimustiedon ja henkilöstön osaamisen hyödyntämistä sekä tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa.

Tervia Logistiikka toimii koko Pohjois-Suomessa

Aluehallitus hyväksyi Tervia Logistiikka Oy:n perustamisen. Samalla hyväksyttiin Tervia Logistiikka Oy:n osakassopimus, perustamisasiakirja, yhtiöjärjestys ja rahoitussuunnitelma. Tervia Logistiikka toimii koko pohjoisella yhteistyöalueella eli Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla.

Hyvinvointialueiden tulee järjestää lainsäädäntöön perustuvat asiakkaiden ja potilaiden kuljetukset.

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Vammaiselle henkilölle liikkumisen tukea on järjestettävä työ- ja opiskelumatkoihin sekä työllistymistä edistävän toiminnan, työ- ja päivätoiminnan sekä muun tavanomaisen elämän matkoihin.

Asiakkaiden ja potilaiden liikkumista tukevia palveluja ovat myös muun muassa kiireettömät potilaskuljetukset, paarikuljetukset ja kotihoidon palveluun kuuluvat kuljetukset.

Yhteinen yhtiö hoitaa kuljetuspalvelujen hankintaa, sopimushallintaa, välitystä, matkojen ketjutusta, yhdistämistä ja koordinointia. Yhtiön etuna on, että toimintaa ei ole sidottu sopimuskauteen tai toimintamallin kilpailutuksiin. Yhtiö antaa myös mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen yhteisesti koko pohjoisella yhteistyöalueella.

Yhteisellä yhtiöllä varaudutaan myös siihen, että Kela-kuljetusten järjestämis- ja rahoitusvastuu siirtyy mahdollisesti lähivuosina hyvinvointialueille.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Pohteen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen
  • Toimialueiden jakautuminen palvelualueisiin, muutos konsernipalveluissa
  • Aluehallituksen toimivallan siirtäminen henkilöstöjaostolle palkan takaisinperinnän kohtuullistamisessa
  • Sosiaalihuollon vakanssien uudelleenallokointi ja virkojen perustaminen perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS Psykiatria -toimialueelle, vammaispalvelujen toimialueelle ja ikäihmisten palvelujen toimialueelle
  • Viran perustaminen ikäihmisten palvelujen toimialueelle

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 29.8.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.