Tiedote

Pohteen aluehallitus kokoontui 3.11.

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui 3.11.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan muun muassa seuraavia asioita:

 • Sote-järjestämissuunnitelman toimeenpanon valmistelu
 • Sosiaalityön henkilöstörakenne
 • Maahanmuuttajien perheryhmäkodin laajentaminen
 • Docta Oy:n toiminta
 • Vuoden 2023 talousarvion henkilöstöasiat
 • Järjestöavustusten periaatteet ja budjettitaso
 • Lapin ja Kainuun hyvinvointialueiden poikkeuslupahakemukset synnytystoimintaan
 • Sopimus Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab hyvinvointiyhtymään
 • Virkojen ja toimien perustaminen perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS psykiatria -toimialueelle, sisäiseen tarkastukseen ja tutkimus-, opetus- ja koulutus -palvelualueelle

Tutustu esityslistaan Pohteen verkkosivuilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma tarkentuu toimeenpanosuunnitelmilla

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kertoi ajankohtaiskatsauksessaan sote-järjestämissuunnitelman valmistelun etenemisestä.

Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 17.10.2022. Järjestämissuunnitelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteita, toimintatapoja ja palveluverkostoa tuleville vuosille.

Tavoitteena on vahvistaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluita sekä turvata henkilöstön riittävyys, osaaminen ja hyvinvointi myös taloudellisesti kestävällä tavalla. Resursseja kohdennetaan aikaisempaa enemmän kotona ja arkiympäristössä annettaviin palveluihin sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. Näin raskaiden palveluiden tarve vähenee. Järjestämissuunnitelmalla tavoitellaan 40 miljoonan euron säästöjä.

Toimeenpanosuunnitelmilla tarkennetaan järjestämissuunnitelmassa päätettyjä toimintamallien muutoksia, kuten kotiin annettavia palveluita. Palvelujen muutosten vaikutukset eri asiakasryhmiin ja henkilöstöön arvioidaan ennen toimeenpanoa. Toimeenpano tapahtuu vaiheittain suunnitelmien mukaisesti ensi vuoden puolella.

Talousarviossa on lisäksi 40 miljoonan euron tasapainotustarve. Keinoina ovat hallinnon keventäminen sekä palveluvalikoiman, kriteerien ja etuisuuksien tarkastelu.

Hyvinvointialueille ja Kuntaliitolle yhteinen palveluyhtiö

Kuntaliitto ja hyvinvointialueet ovat neuvotelleet tulevaisuuden yhteistyöstä. Neuvottelujen lopputuloksena Kuntaliitto on päättänyt perustaa Hyvinvointialueyhtiö Oy:n. Yhtiö tarjoaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen palveluita, kuten sote-muutostukea, neuvontapalveluita ja lainsäädäntötyön edunvalvontaa.

Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu perjantaina 28.10.2022. Yhtiön teknistä rakentamista jatketaan hyvinvointialueiden johdolla. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue päättää osaltaan yhtiöön liittymisestä myöhemmin.

Sosiaalityön henkilöstörakenne muuttuu – vahvistusta kriittisiin palveluihin

Toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka, toimialuejohtaja Päivi Lauri ja sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto ovat valmistelleet esityksen sosiaalityön henkilöstörakenteesta.

Kriittisten lakisääteisten sosiaalityön palveluiden turvaamiseksi on tunnistettu, että tiettyjä sosiaalityön ja sosiaalihuollon palvelutehtäviä tulee vahvistaa hyvinvointialueella. Näitä ovat muun muassa lastensuojelun ja vammaispalveluiden sosiaalityö.

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee tällä hetkellä laaja joukko johtavia sosiaalityöntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä sekä sosiaaliohjaajia, jotka työskentelevät yhtäaikaisesti useassa eri sosiaalihuollon palvelutehtävässä. Jatkossa yhdennettyjä tehtäviä ei ole, vaan sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat keskittyvät täysipainoisesti yhteen sosiaalihuollon palvelutehtävään. Muutosta valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Järjestöille avustuksia

Aluehallitus keskusteli järjestöavustusten periaatteista ja budjettitasosta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajiston, strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorisen ja osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervosen esityksen pohjalta. Yhdyspintalautakunta jatkaa asian työstämistä. Järjestöavustuksiin varattavasta määrärahasta päätetään osana talousarviota.

Lapin ja Kainuun hyvinvointialueet hakevat poikkeuslupia synnytystoimintaan

Jos synnytyksiä hoitavassa sairaalassa hoidetaan alle tuhat synnytystä vuodessa, tarvitaan poikkeuslupa. Hyvinvointialueet voivat hakea ennakoivasti poikkeuslupia synnytysten järjestämiseen alkaen 1.1.2023. Synnytysten poikkeuslupahakemuksiin tulee liittää yhteistyöalueen muiden hyvinvointialueiden aluevaltuustojen puollot.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue puoltaa Kainuun hyvinvointialueen poikkeuslupahakemusta synnytystoiminnan jatkamiselle 31.12.2025 saakka, Lapin hyvinvointialueen hakemusta poikkeusluvalle Länsi-Pohjan keskussairaalassa 31.12.2025 saakka ja Lapin keskussairaalassa toistaiseksi voimassa olevana.

NordLab muuttuu hyvinvointiyhtymäksi

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan sopimuksen Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään.

Liikelaitoskuntayhtymä ei purkaudu automaattisesti voimaanpanolain perusteella vaan se täytyy purkaa jäsenten päätöksillä. Purkamisen tarkoituksena ei kuitenkaan ole lopettaa liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toimintaa vaan siirtää se sellaisenaan hyvinvointiyhtymään. Tavoitteena on, että liikelaitoskuntayhtymän toiminnallinen kokonaisuus ja siihen liittyvät varat, velat, sitoumukset ja vastuut siirretään kokonaisuudessaan ja sellaisenaan hyvinvointiyhtymälle.

Lisäksi aluehallitus käsitteli seuraavia asioita:

 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisten määrittely
 • Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS psykiatrian toimialue – ylilääkärien virkojen perustaminen
 • Potilas- ja sosiaaliasiamiesten toimien perustaminen – sisäisen tarkastuksen alaiset resurssit
 • Järjestämistoiminnon virkojen ja toimien perustaminen (tutkimus, opetus, koulutus)
 • Palopäällikön virkavalinta – lausunto hallinto-oikeudelle
 • Hyvinvointialueen vanhusneuvoston nimeämisen täydentäminen
 • Maakuntien Tilakeskus Oy:n osakemerkintä ja osakassopimus
 • Tiedoksiantoasiat
 • Viranhaltijoiden päätösten ottaminen

Seuraavat kokoukset

 • Ti 15.11.2022 klo 9–16
 • Ti 22.11.2022 klo 9–16
 • Ke 30.11.2022 klo 9–16
 • Ke 7.12.2022 klo 9–16
 • Ti 13.12.2022 klo 9–16

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/