Tiedote

Pohteella tulee muutoksia omaishoitajien ja perhehoitajien sopimuksiin

Julkaistu:

Omaishoidontuen ja perhehoidon tuen myöntämisperusteet, palkkioluokat ja omaishoitajien oikeus vapaisiin, muuttuvat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Omaishoidonkeskus on uusi tapa olla mukana omaishoitoperheiden työssä

Myöntämisperusteiden kriteerit yhtenäistyvät

Omaishoidontuen- ja perhehoidon myöntämisperusteet on laadittu yhteistyössä ikäihmisten omaishoitotyön vastaavien-, perhe- ja sosiaalityön ammattilaisten sekä omais- ja perhehoitoyhdistysten edustajien kanssa. Myöntämisperusteita, palkkioluokituksia ja mahdollisuuksia vapaisiin on yhtenäistetty. Lopullinen päätös myöntämisperusteista tehdään hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunnassa.

Nykyiset sopimukset tarkastetaan

Alueen kunnista ja kuntayhtymistä on kerätty tietoja omaishoidontuen ja perhehoidon sopimuksista. Ne siirretään Monetran toimesta uuteen OIMA-järjestelmään. Vanhat sopimukset tarkastetaan myöhemmin uusilla myöntämisperusteilla. Hyvinvointialue ei irtisano sopimuksia. Vanhat siirtyvät sopimukset käydään läpi keväällä 2023.

Omaishoidonkeskus palvelee kaikenikäisiä omaishoitajaperheitä.

Palvelutarpeen kartoituksen jälkeen laaditaan omaishoidontuen sopimus, jos asiakkaan omaishoidontuen kriteerit täyttyvät

Omaishoitokeskuksesta otetaan yhteyttä omaishoitajaperheisiin, annetaan neuvontaa ja ohjausta, sovitaan muun muassa hyvinvointi- ja terveystarkastuksista, koulutuksista ja valmennuksesta. Omaishoitokeskus seuraa ja ohjaa lakisääteisten vapaiden pitämistä.

Omaishoitokeskus pystyy ohjaamaan ja antamaan tukea esimerkiksi järjestöistä saataviin apuihin. Keskus toimii myös kehittäjänä omaishoitotyölle.

Omaishoitokeskuksen työkaluna toimivan OIMA-järjestelmän kautta maksetaan omaishoitajien palkkiot, perhehoitajien palkkiot ja sijaishoidon korvaukset. Kun omaishoitajuus päättyy, omaishoitokeskus voi antaa jälkitukea omaishoitajalle. 

Omaishoitokeskuksessa työskentelee palveluohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, geronomeja, sosionomeja, sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Omaishoitokeskus toimii hajautettuna lähellä asiakasta.

Hyvinvointialueen omaishoidon palkkioiden maksu siirtyy OIMA- palveluiden käyttöön vuoden 2023 alussa. Jatkossa omaishoidon tuki, omaishoidon vapaan ja perhehoidon palkkiot maksetaan OIMA:n kautta.

Omaishoidonkeskus on uusi tapa olla mukana omaishoitoperheiden työssä. Kun uutta kehitetään, alussa voi olla toiminnallisia haasteita, mutta ongelmat korjataan.

Sisältöä on tarkastettu 21.12.2022