Tiedote

Pohteella on otettu käyttöön asiakaspalautejärjestelmä

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on otettu käyttöön asiakaspalautejärjestelmä. Asiakas voi antaa palautetta nettisivuilla olevan linkin kautta, palautelaitteella tai palautelomakkeella.

Ohjelman toimittaja on Roidu Oy. Palautejärjestelmä on tuttu hymynaama-laitteista.

Pohteen yksiköihin ja toimipisteisiin on tulossa 153 palautelaitetta ja ne sijoitetaan eri puolille hyvinvointialuetta. Toimipaikan henkilökunnalta voi myös pyytää palautelomakkeen paperisena.

Pohteen asiakkaat voivat antaa palautetta palveluista ja toiminnoista. Pohteella tarvitaan tietoa asiakkaan palvelukokemuksesta ja tyytyväisyydestä palveluihin. Näin voidaan arvioida hoidon laatua, saatavuutta ja palvelujärjestelmän toimivuutta.

Kansallinen asiakaspalautetyö

Valtakunnallista asiakaspalautteisiin ja asiakaskokemustietoon liittyvää yhteistyötä on tehty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johdolla jo usean vuoden ajan. Sen tuloksena on julkaistu kansallisen asiakaspalautteen sisältö ja rakenne. Myös Pohteella kansalliset kysymykset ovat käytössä asiakaspalautejärjestelmässä.

Miten palautteista saatua tietoa hyödynnetään?

Palautteista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kehitteillä olevan analyysiprosessin avulla. Pohteen yksiköt saavat raportit suoraan yksikköihin tulleista palautteista. Organisaation johtoa raportoidaan pidemmiltä aikajaksoilta. Palautteista muodostuvaa asiakaskokemusta seurataan kaikilla toiminnan tasoilla. 

Toimintaa kehitetään palautteiden perustella

Asiakaspalautteessa saadut kehittämisehdotukset käsitellään yksiköissä ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on, että asiakaspalautejärjestelmien avulla saatavaa tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämistyön tukena. Pohteen nettisivuilla kerrotaan palautteen antajille, miten toimintaa on kehitetty palautteiden perusteella.

Pohteen asiakaspalautejärjestelmään pääsee tästä linkistä.