Tiedote

Pohteella on keskusteleva vammaisneuvosto

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vammaisneuvosto kokoontui keskiviikkona 8.5. Oulussa. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vammaisten osallisuutta ja se toimii vammaisten äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa vammaisiin henkilöihin nyt ja tulevaisuudessa. Pohteen vammaisneuvostoon kuuluu edustus jokaisesta hyvinvointialueen kunnasta ja se kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Kokouksessa käsiteltiin useita vammaisten palveluihin liittyviä kysymyksiä. Erityisesti kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisen avun hankinnat ja kilpailutukset herättivät keskustelua. Huolta on esimerkiksi henkilökohtaisten avustajien palveluntuottajien työn jatkumisesta.

Pohteella yhdenmukaistetaan palveluja ja uusia palveluntuottajia kilpailutetaan. Kunnissa on ollut vaihtelevia käytäntöjä näiden palvelujen järjestämisessä. Osassa Pohteen kunnista on kilpailutukset valmiina ja osassa kunnissa niitä valmistellaan. Vanhat sopimukset ovat kuitenkin voimassa siihen asti, kun uudet sopimukset on saatu tehtyä.

Pohteella kehitetään digipalvelupolkua vammaisille ja vammaisneuvosto toivookin, että sen valmisteluun kutsuttaisi mukaan laajasti eri vammaisalan järjestöjä.

Vammaiset ihmiset ovat merkittävä ryhmä eri kuntoutuspalvelujen käyttäjinä. Vammaisneuvosto ilmaisi huolensa esteettömien tilojen saatavuudesta eri kunnissa.  Kaikki kuntien liikuntatilat eivät sellaisenaan sovi erityisryhmien liikunnan tarpeisiin. Pohteella tiloja on vähän ja ne ovat terapiakuntoutuksen käytössä.

Vammaisneuvosto lähettikin terveisiä Pohteen ja kuntien välisiin neuvotteluihin, miten kuntien liikuntatilojen toimintaa ja esteettömyyttä voidaan kehittää ja tehdä yhteistyötä.

Vilkas keskustelu kuvastaa vammaisneuvoston jäsenten tiedon tarvetta ja toivetta päästä vaikuttamaan vammaisten palveluja koskeviin asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, kommentoi vammaisneuvoston puheenjohtaja Maija Koistinen.

Vammaisneuvosto kertoi myös huolensa hoitotarvikkeisiin ja apuvälineisiin liittyvistä muutoksista ja palvelujen keskittämisestä. Pohde yhtenäistää myös näiden palvelujen käytäntöjä ja prosessi on vielä kesken. Osa palveluista pyritään saamaan palvelusetelin piiriin.

Pohteen vammaisneuvosto sai terveisiä kuntien vammaisneuvostoilta. Yhteistyötä ja vuoropuhelua kehitetään mm järjestämällä yhteinen seminaari syksyllä.

Lue lisää Pohteen vaikuttamistoimielimistä.