Tiedote

Pohteella edistetään osallisuutta monin tavoin

Julkaistu:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää osallisuusviikon 5.-8.2.2024. Osallisuusviikkoa on järjestetty vuodesta 2020 alkaen. Osallisuusviikon tarkoitus on jakaa tietoa ja herättää keskustelua osallisuudesta laajasti.

Osallisuusviikolla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen eri viestintäkanavissa kerrotaan miten Pohteella edistetään osallisuutta. Vaikka Pohde on nuori, sillä on vahva kokemus asukkaiden, kuntien, henkilöstön, järjestöjen ja muiden sidosryhmien osallistamisesta.  

Pohteen aluehallitus on hyväksynyt marraskuussa 2023 osallisuus-, vuorovaikutus- ja yhteistyöohjelman, OSUVAn 2024–2025.

OSUVA-ohjelma on osa Pohteen strategisten asiakirjojen kokonaisuutta, jossa täydennetään ja toteutetaan erityisesti strategian painopisteitä ”Ihmistä varten” ja ”Vaikuttavasti yhdessä”.  

OSUVAssa määritellään osallisuustyön periaatteet ja tavoitetila. Lisäksi siinä tarkennetaan järjestämissuunnitelman mukaisesti yhteistyömalleja ja kumppanuuksia eri sidosryhmien kanssa. OSUVAssa myös esitetään toimenpiteet, joilla osallisuutta, vuorovaikutusta ja yhteistyötä edistetään vuosina 2024–2025.  

Asukkaan näkökulmasta osallisuudella tarkoitetaan sitä, että hän tulee kuulluksi. Osallisuuden avulla hän voi osallistua toimintaan omaehtoisesti ja yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Asukkaalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oman elämän kulkuun ja itseä koskevien asioiden ja palveluiden kehittämiseen. Hän pääsee halutessaan tekemään asioita, jotka edistävät yhteistä hyvää ja myös nauttimaan niistä. (OSUVA-ohjelma, sivu 15).  

OSUVA on tarkoitettu asukkaille, päättäjille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Osallisuustyön koordinoinnista vastaa Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualue. 

Tutustu osallisuus-, vuorovaikutus- ja yhteistyösuunnitelma OSUVAan 2024–2025 

https://pohde.fi/wp-content/uploads/2023/11/OSUVA-lopullinen.pdf 

Lisää osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta kertoo Pohteen yhteistyöjohtaja Marjo Riitta Tervonen.