Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos syntyy 2023

Julkaistu:

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Samalla Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos yhdistyvät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi. Pelastustoimi on sosiaali- ja terveystoimen rinnakkainen toimiala hyvinvointialuekonsernissa.

Palvelutasopäätöksen luonnos on julkaistu

Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen keskeinen asiakirja, jossa määritellään pelastustoimen tehtävien järjestäminen alueella. Valtaosan näistä palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät, joita ovat esimerkiksi pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta (palotarkastustoiminta) ja pelastustoiminta. Pelastustoimelle vapaaehtoisia tehtäviä ovat esimerkiksi ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta sekä kuntien varautumisen tukeminen.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös on vastaava asiakirja kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma. Hyvinvointialuestrategia, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma, pelastustoimen palvelutasopäätös sekä hyvinvointialueen talousarvio muodostavat toisiinsa liittyvän kokonaisuuden.

Jatkotyöstämisessä hyödynnetään saatua palautetta ja erilaisia näkökulmia

Kuntalaisilta toivotaan palautetta Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnoksesta. Annetut palautteet kootaan ja hyödynnetään palvelutasopäätöksen jatkotyöstämisessä.

Lausuntoa pyydetään myös muun muassa alueen kunnilta, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, pelastuslaitosten luottamusmiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta. Pelastuslaitoksen päätoimiselta ja sivutoimiselta henkilöstöltä on jo saatu hyviä näkökulmia palvelutasopäätöksen luonnoksesta.

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialuestrategian 2.5.2022. Turvallisuuslautakunta on käsitellyt Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnosta 14.9.2022. Aluehallitusta on informoitu palvelutasopäätöksen valmistelusta 20.9.2022. Tavoitteena on, että lausuntokooste ja lausuntojen perusteella tarkistettu palvelutasopäätös voidaan käsitellä aluehallituksessa 3.11.2022 ja aluevaltuustossa 21.11.2022.

Palvelutasopäätöksessä määritellään pelastustoimen tehtävien järjestäminen alueella

Palvelutasopäätökseen on kirjattu pelastustoimen palvelut, joita on lakisääteisesti tarjottava tai joita halutaan tarjota pelastuslaitosta ympäröivälle yhteiskunnalle. Palveluiden tasolla tarkoitetaan muun muassa palveluiden määrää ja laatua sekä palveluiden sijaintia, viiveitä ja maksullisuutta kuvaavia tekijöitä.

Palvelutasopäätös on työkalu pelastustoimen kehittämiseen, mutta sillä on myös informatiivinen tarkoitus. Niin yksittäiset ihmiset kuin myös alueen yritykset, laitokset ja yhteisöt voivat palvelutasopäätöksen avulla tarkastella pelastuslaitoksen tarjoamien palveluiden saatavuutta ja samalla arvioida palveluja täydentävien, omaehtoisten turvallisuusjärjestelyjen tarvetta omassa ympäristössään.

Palvelutasopäätöksen taustalla on hyvinvointialueen strategiset painopisteet

  1. Ihmistä varten: Fokus asiakkaaseen
  2. Vaikuttavasti yhdessä: Yhteinen prosessi – valmistelusta toimeenpanoon ja seurantaan
  3. Parhaat osaajat: Henkilöstön osallistaminen, vuorovaikutus ja viestintä sekä työhyvinvointi
  4. Rohkeasti uutta: Talouden reunaehdot ja henkilöstön saatavuus, laatunäkökulma

Anna palautetta ja esitä näkökulmia

Voitte antaa palautetta palvelutasopäätöksen luonnoksesta 21.10. mennessä Webropol-kyselyn kautta. Palautteesi on meille tärkeä!