Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden in house -yhtiöiden valmistelu on alkanut

Julkaistu:

Ateria- ja puhtauspalveluiden in house -yhtiöiden selvitystyölle on nimetty ohjausryhmä. Ohjausryhmä koostuu kuntien ja hyvinvointialueen edustajista. Lisäksi ohjausryhmän työlle on hankittu juridista ja taloudellista asiantuntijapalvelua KPMG Oy:ltä.

Ohjausryhmä on kokoontunut ja järjestäytynyt 9.2.2022 ensimmäisen kerran. Ohjausryhmä valitsi puheenjohtajaksi Jouko Luukkosen. Puheenjohtaja iloitsee ohjausryhmän kattavasta ja asiantuntevasta kokoonpanosta: kunnat ovat antaneet laaja-alaista osaamista ohjausryhmän käyttöön. 

Ohjausryhmä valitsi joukostaan asiantuntevan valmisteluryhmän: Tomi Timonen, Jarno Kilpinen, Marianne Ahmaoja, Joonas Yliluoma, Jari Karsikko, Jouko Luukkonen, Ollipekka Huotari, Juha Jääskeläinen, Tanja Koski, Aila Kerosalo ja Jarkko Raatikainen.

Valmisteltavia asioita ovat muun muassa yhtiöiden hallintoon, talouteen, henkilöstöön sekä muihin kuntien ja alueiden erityiskysymyksiin liittyvät asiat. Valmistelun työohjelma on hyväksytty. Tavoite on, että kunnat ja hyvinvointialue tekevät sitovat päätökset osakkuudestaan viimeistään touko–kesäkuussa 2022.

Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän työn etenemisestä tiedottavat ohjausryhmän puheenjohtaja ja vastuuvalmistelija. Kuntien ja hyvinvointialueen edustajat välittävät tietoa kukin tahoillaan omissa organisaatioissaan.