Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen työaikakorvauksia ja määräaikaisen henkilöstön palkat maksuun

Julkaistu:

Pohteen määräaikaisen henkilöstön ensimmäinen palkanmaksupäivä on 31.1.2023. Samana päivänä maksetaan myös vakinaisen henkilöstön työaikakorvauksia.

Palkkalaskelmia on toimitettu yhteensä noin 14 700 henkilölle. Määrä on lähes sama kuin Pohteen ensimmäisenä palkanmaksupäivänä 13.1.2023. Kuun viimeisenä päivänä maksetaan määräaikaisen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen lisäksi myös henkilöstön työaikakorvauksia sekä joitakin aiemmin puuttumaan jääneitä kokemuslisiä.  

Alle kymmenen ennakkoilmoitusta puuttuvista palkoista 

Määräaikaisen henkilöstön palkanmaksu poikkeaa jonkin verran vakinaisen henkilöstön palkanmaksusta. Kun käytettävissä ei ole ollut esimerkiksi aiemmasta organisaatiosta siirtyneitä pohjatietoja, uudella työntekijällä ja tämän esihenkilöllä on ollut keskeinen rooli palkkatietojen oikeellisuuden varmistamisessa. 

Tämänhetkisen tiedon mukaan palkanmaksu näyttää onnistuvan pääosin hyvin. Henkilöstöhallinnon tietojen mukaan alle kymmenen määräaikaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä on ilmoittanut kokonaan puuttuvasta palkasta. Nämä tapaukset ovat parhaillaan selvityksessä.  

Ensimmäisen palkanmaksupäivän puutteita korjataan vielä 

Tiistai 31.1. on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toinen palkanmaksupäivä. Ensimmäiset palkat maksettiin Pohteen vakinaiselle henkilöstölle perjantaina 13.1.2023.  

Ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä havaittuja virheitä on korjattu tammikuun viimeisen päivän palkka-ajon yhteydessä. Virheitä on todettu eniten kokemuslisissä. Niitä korjataan myös tulevissa palkka-ajoissa.   

Palkanmaksun oikeellisuuden varmistamiseksi Pohde on tehnyt tiivistä yhteistyötä Monetra Oulun kanssa.