Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia on hyväksytty

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 2.5. hyvinvointialueen strategian. Strategia-asiakirja on julkaistu ja se löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta. Strategia ja sen rakentamiseksi tehty laaja osallisuustyö sai valtuutetuilta erityistä kiitosta ja sen todettiin olevan hyvä lähtökohta hyvinvointialueen toiminnalle.

”Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia hyväksyttiin tietääksemme ensimmäisenä hyvinvointialuestrategiana Suomessa ja tästä voimme olla ylpeitä. Vaikuttava strategiatyömme on huomioitu muun muassa valtiovarainministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Meillä on nyt todella hyvä mahdollisuus aidosti kehittää palveluita alueellamme. Emme ole vielä ulosmitanneet niitä mahdollisuuksia, joita palveluiden integraatiolla – siis palveluiden välisellä yhteistyöllä ja yhteensovittamisella –voimme saavuttaa”, toteaa hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma.

Osana hyvinvointialuestrategiaa aluevaltuusto hyväksyi myös hyvinvointialueen palvelulupauksen ”Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden” sekä arvot, joita ovat Näemme ihmisen, Kohtaamme ammattitaidolla, Edelläkävijänä vaikuttavuudessa.

Hyväksytty hyvinvointialuestrategia sisältää myös toiminnan painopisteet sekä strategiset periaatteet, joiden avulla pyritään palvelulupauksen täyttämiseen ja jotka ohjaavat kehittämistyötä, päätöksentekoa ja poliittista ohjausta. Näihin liittyen aluevaltuusto nosti onnistumisen kannalta avaintekijöiksi erityisesti perustason ja ennalta ehkäisevien palveluiden merkityksen, palveluiden vaikuttavuuden sekä osaavan henkilöstön saatavuuteen ja jaksamiseen liittyvät tekijät.

”Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia strategiatyöhön osallistuneita tahoja – Pohjois-Pohjanmaan ääni kuuluu strategiassa vahvasti. Nyt hyväksytyn strategian pohjalta laaditaan syksyllä päätöksentekoon tuleva sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma sekä pelastustoimen palvelutasopäätös, jotka tarkentavat palveluiden tarjoamiseen liittyviä tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Strategian sisällöt ja toimeenpano täsmentyvät myös muissa hyvinvointialueen toimintaa, taloutta ja kehittämistyötä koskevissa ohjelmissa”, kertoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Hyvinvointialueen strategiaan liittyvä valmistelutyö on aloitettu vuonna 2020 alkaneessa POPsoten palvelustrategia-hankkeessa ja se on jatkunut aktiivisesti myös hyvinvointialueen esivalmisteluvaiheessa lakien voimaan tulon jälkeen.

”Nyt hyväksytyn strategian lähtökohtana ovat Pohjois-Pohjanmaan väestön palvelutarpeet sekä hyvinvointialueen erityispiirteet, joista olemme saaneet valmisteluvaiheessa kattavan aineiston. Strategian valmisteluun on osallistunut eri tavoin lähes 10 000 alueen ihmistä – määrä on merkittävä. Hyvinvointialueen tuleva rahoitus tarkentuu vielä ja se haastaa meitä, mutta yhdessä tekemällä ja aidosti palveluita kehittämällä ja uudistamalla, meillä on kuitenkin strategian pohjalta hyvät mahdollisuudet varmistaa myös talouden tasapaino”, sanoo sote-palvelujen järjestämisen valmistelija Anu Vuorinen.

Hyvinvointialueen strategia löytyy kokonaisuutenaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Strategiasta järjestetään toukokuussa erillinen yleisötilaisuus. Lisäksi medialle järjestetään 13.5. kello 8.30 oma tilaisuus, jossa voi kysyä strategiasta ja valmistelutyöstä hyvinvointialueen johdolta ja päättäjiltä. Kutsut molempiin tilaisuuksiin julkaistaan myöhemmin.