Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsi toimi- ja tehtäväalueille johtajat

Julkaistu:

Aluehallitus kokoontui täysilukuisena 5.4.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma antoi katsauksen valmistelun etenemisestä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue saa valtiolta valmisteluun harkinnanvaraista lisäavustusta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rakentamisen ja ICT-muutoksen kustannukset ovat korkeat, kun 21 organisaatiota yhdistyy.

Päivi Peltokorpi, Kirsi Kiukaanniemi ja Riikka Hirvasniemi antoivat katsauksen digitaalisen sote-keskuksen valmistelusta. Digitaalisella sote-keskuksella luodaan uudenlaista palvelumallia, joka tarjoaa yhtenäisiä, helppokäyttöisiä digitaalisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja parantaa hoitoon pääsyä.

Päivi Peltokorpi, Juha Torvinen ja Tuija Holttinen kertoivat työterveyshuollon valmistelusta. Nykyisin työterveyspalvelut tuotetaan alueella monin eri tavoin. Hyvinvointialueella on oltava riittävä oma palvelutuotanto ja osaaminen. Sen on tarjottava työterveyspalvelut omalle henkilöstölleen ja alueen pienyrityksille.

Päivi Lauri, Mika Kynsilehto ja Erja Jaatinen esittelivät henkilökuljetusten ja matkapalvelukeskuksen valmistelua. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on järjestetty alueella eri tavoin. Yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona on koko pohjoisen yhteistyöalueen yhteinen matkapalvelukeskus.

Toimi- ja tehtäväaluejohtajien virat täytettiin

Toimialue- ja tehtäväaluejohtajien virat ovat olleet haettavina 7.–23.3.2022. Virat ovat olleet sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä lukuun ottamatta pelastusjohtajaa ja yliopistosairaalan johtajaa, joita haettiin julkisella haulla. Pelastusjohtajan kohdalla ulkoisen haun perusteena oli merkittävä organisaatiomuutos ja kahden pelastuslaitoksen yhdistäminen. Yliopistosairaalan johtajan viran kohdalla kyseessä on kokonaan uusi tehtävä, jota ei ole siirtyvissä organisaatioissa.

Esittelijänä virkavalinnoissa toimii hyvinvointialuejohtaja ja päättäjänä aluehallitus. Ansiovertailussa huomioitiin virkoihin ilmoittautuneet ja muut liikkeenluovutuksen piirissä olevat kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt.

Valintoja valmistelevan ryhmän työskentelyyn on osallistunut hyvinvointialuejohtajan ja aluehallituksen puheenjohtajan lisäksi aluehallituksen nimeämä valintaryhmä, jossa on yksi edustaja jokaisesta hallituksessa edustettuna olevasta poliittisesta puolueesta.

Valintaa valmistelevan ryhmän kokoonpano: Tapani Tölli, Anneli Näppä, Matti Honkala, Pirjo Sirviö, Anu Mattila, Susa Vikeväkorva, Olli Kohonen ja Anne Huotari (Olli Kohosen sijasta Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS-psykiatria -toimialuejohtajan ja sosiaalijohtajan valintaprosessissa).

Aluehallitus valitsi toimi- ja tehtäväalueiden johtaviin virkoihin seuraavat henkilöt ansiovertailujen, henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä tarvittaessa ennakkotehtävien ja haastattelujen perusteella seuraavat henkilöt:

 • sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisjohtaja, Kirsti Ylitalo-Katajisto
 • konsernipalvelujen johtaja, Jouko Luukkonen
 • toimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS-psykiatria, Leena Mämmi-Laukka
 • toimialuejohtaja, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, Päivi Peltokorpi
 • toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut, Mervi Koski
 • toimialuejohtaja, vammaispalvelut, Päivi Lauri
 • toimialuejohtaja, OYS-sairaala- ja ensihoidon palvelut, Päivi Laurila
 • toimialuejohtaja, kuntoutuspalvelut, Kaj Sundqvist
 • toimialuejohtaja, sairaanhoidolliset palvelut, Jaakko Niinimäki
 • yliopistosairaalan johtaja, yliopistollisen sairaalan tehtäväalue, Miia Turpeinen
 • sosiaalijohtaja, sosiaalityön tehtäväalue, Leena Pimperi-Koivisto
 • johtajaylilääkäri, lääketieteen tehtäväalue, Terhi Nevala
 • johtajaylihoitaja, hoitotyön ja -tieteen tehtäväalue, Merja Meriläinen

Palkat perustuvat tehtävien vaativuuteen

Palkkauksen määräytymisen perusteita on käsitelty hyvinvointialueen henkilöstöjaostossa, jonka tehtäviin palkkalinjaukset kuuluvat. Palkkoja on verrattu vastaavien tehtävien palkkoihin sekä ammattialan yleisiin palkkatasoihin.

Nyt valittavat toimi- ja tehtäväaluejohtajat ovat työnantajan edustajia ja siten virka- ja työehtosopimusten palkkahinnoittelun ulkopuolella. Palkkojen määräytymiseen vaikuttavat tehtävien vaatimustasot, työn edellyttämä osaaminen, kokemus ja koulutus, työn vaikuttavuus, vastuut ja laaja-alaisuus, yhteistyötaidot ja työolosuhteet:

 • toimialueen erilaiset toiminnot
 • toimialueen laajuus mitattuna budjettisummalla ja henkilökuntamäärällä
 • verkostojen ja yhteistyötahojen laajuus
 • toimipaikkojen määrä
 • työssä tarvittavat tiedot, koulutusvaatimus

Virkavastuut ovat tehtävissä merkittävät. Toimialueiden budjetit ovat kooltaan 130–500 miljoonaa euroa. Johtajien alaisuudessa on merkittävä määrä henkilöstöä. Kyseessä ovat kokonaispalkat, joiden lisäksi ei makseta työaika- tai muita korvauksia.

Aluehallitus päätti palkoista yksimielisesti.

Hallinto kevenee – esihenkilöiden riittävä määrä turvataan

Toimi- ja tehtäväalueiden sekä palvelualueiden johtotehtäviin valitaan yhteensä 66 viranhaltijaa. Johtotehtäviä on huomattavasti vähemmän kuin vastaavia tehtäviä luovuttavissa organisaatioissa. Myös johtajien palkkojen kokonaissumma pienenee merkittävästi nykyiseen organisaatiorakenteeseen verrattuna, kun luovuttavien organisaatioiden johtajavirat lakkaavat.

Vaikka ylimpiä johtotehtäviä tulee vähemmän, lähiesihenkilöiden määrä ei vähene. Esihenkilöitä tuetaan työssään muun muassa valmennuksin. Johtamisjärjestelmässä pyritään matalaan organisaatioon, jossa henkilöstöresurssit ovat riittävät ja esihenkilöiden työmäärä hallittava.

Seuraavat kokoukset

 • Ti 12.4.2022 klo 9–16
 • To 21.4.2022 klo 9–14
 • Ke 11.5.2022 klo 9–16
 • Ti 17.5.2022 klo 9–16
 • Ti 7.6.2022 klo 9–16
 • Ti 14.6.2022 klo 9–16

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/