Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus aloitti työnsä

Julkaistu:

Ensimmäisessä kokouksessa perustettiin ylimpien johtajien virat ja päätettiin palvelualuejaosta.

Aluehallitus kokoontui ensimmäiseen viralliseen kokoukseensa 3.3. puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Paikalla olivat varapuheenjohtaja Paavo Koho ja aluehallituksen jäsenet Niilo Keränen, Liisa Kylmänen, Eija-Riitta Niinikoski, Anneli Näppä, Matti Soronen, Matti Honkala, Maarit Matinolli, Pirjo Sirviö, Anu Mattila, Anne Huotari, Susa Vikeväkorva, aluevaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala, aluevaltuuston varapuheenjohtajat Juha Hänninen, Anu Plaketti ja Olli Kohonen, tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Antti Ollikainen, turvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, yhdyspintalautakunnan puheenjohtaja Sanna Laine sekä vt. hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma, sote-järjestämisen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto, vt. aluehallituksen sihteeri, konsernipalvelujen vastuuvalmistelija Jouko Luukkonen ja viestinnän vastuuvalmistelija Laura Paloheimo

Toimialue- ja tehtäväaluejohtajien virat perustettiin

Aluevaltuusto hyväksyi 1.3. hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelman ja -sopimuksen. Siirtosuunnitelman mukaisesti aluehallitus perustaa johtavien viranhaltijoiden virat ja vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset. Valinnat tehdään aluevaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti. Virkavalinnoissa esittelijänä toimii hyvinvointialuejohtaja ja päättäjänä aluehallitus.

Virkoihin valinnat tehdään siten, että henkilöt aloittavat virassaan 1.1.2023 eli samanaikaisesti, kun siirtyvät liikkeen luovutuksella hyvinvointialueelle. Virkoihin valitut henkilöt henkilö voidaan ottaa määräaikaisiin ja mahdollisesti osa-aikaisiin virkasuhteisiin enintään 31.12.2022 saakka.

Aluehallitus kävi keskustelua virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja hakumenettelystä ja teki niihin muutoksia, joilla varmistetaan parhaiten sopivien osaajien hakeutuminen tehtäviin ja oikeudenmukainen menettely. Kaikki muutosehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimialue- ja tehtäväaluejohtajien virat laitetaan haettavaksi 7. – 23.3.2022. Virat laitetaan haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn, lukuun ottamatta pelastuksen toimialajohtajaa ja yliopistosairaalan tehtäväaluejohtajaa, joita haetaan julkisella haulla. Pelastusjohtajan kohdalla ulkoisen haun perusteena on merkittävä organisaatiomuutos ja kahden pelastuslaitoksen yhdistäminen. Yliopistosairaalan johtajan viran kohdalla kyseessä on kokonaan uusi tehtävä, jota ei ole siirtyvissä organisaatioissa.

Hyvinvointialueen toimialueet jakautuvat palvelualueiksi

Toimialueet jakautuvat palvelualueiksi vastuuvalmistelijoiden ehdotusten mukaisesti:

Konsernipalvelut

 • Hallintopalvelut
 • Henkilöstöpalvelut
 • Talous- ja hankintapalvelut
 • Tietohallinto
 • Tekniset palvelut
 • Ateria- ja puhtauspalvelut
 • Viestintä

Järjestämistoiminto

 • Strategiatyö ja resurssiohjaus
 • Palvelujen hankinta, hallinta, ohjaus ja valvonta
 • Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi
 • Kehittäminen
 • Tutkimus, opetus ja koulutus

Pelastustoimi

 • Pelastustoiminta
 • Onnettomuuksien ehkäisy
 • Tilannekeskus
 • Yhteiset palvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

 • Koillismaan, Lakeuden, Oulunkaaren, Oulun, Oulun eteläisen ja Rannikon alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
 • Yhteiset palvelut
 • OYS-psykiatria

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

 • Koillismaan, Lakeuden, Oulunkaaren, Oulun, Oulun eteläisen ja Rannikon alueelliset terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
 • Yhteiset palvelut
 • Digitaalinen sote-keskus
 • Työterveys

Ikäihmisten palvelut

 • Koillismaan, Lakeuden, Oulunkaaren, Oulun, Oulun eteläisen ja Rannikon alueelliset ikäihmisten palvelut
 • Yhteinen osaamiskeskus
 • Yhteiset palvelut

Vammaispalvelut

 • Koillismaan, Lakeuden, Oulunkaaren, Oulun, Oulun eteläisen ja Rannikon alueelliset vammaispalvelut
 • Yhteiset palvelut
 • OYS Konsti

OYS-sairaala- ja ensihoidon palvelut: 13 osaamiskeskusta ja seitsemän hoitotyön palvelualuetta

 • Aistinelinsairauksien keskus
 • Lasten ja naisten osaamiskeskus
 • Leikkaus- ja anestesiakeskus
 • Neurokeskus
 • Päivystyskeskus
 • Sydänkeskus
 • Syöpähoitokeskus
 • Sisätautikeskus
 • Tehohoitokeskus
 • Tukielinkirurgian keskus
 • Vatsakeskus
 • Geriatrian ja yleislääketieteen osaamiskeskus
 • Ensihoidon osaamiskeskus
 • Vuodeosastohoitotyö
 • Teho- ja valvontahoitotyö
 • Poliklinikka- ja muu avohoitotyö
 • Perioperatiivinen hoitotyö
 • Oulaskankaan ja Oulaisten hoitotyö
 • Raahen hoitotyö
 • Kuusamon hoitotyö

Sairaanhoidolliset palvelut

 • Diagnostiikan osaamiskeskus
 • Lääke- ja potilashoidon osaamiskeskus
 • Moniosaajapalvelujen SAMPA-osaamiskeskus

Kuntoutuspalvelut

 • Kuntoutuksen aluepalvelut
 • Apuvälinepalveluiden osaamiskeskus
 • Fysiatrian osaamiskeskus
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskus

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria -toimialueelle perustetaan seurantaryhmä

Yksi viidestä hyvinvointialueen sote-palvelutuotannon toimialueista on perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria. Toimialueen tavoitteena on palveluiden monialaisuuden, yhteentoimivuuden, laadun ja saatavuuden parantaminen. Painotusta siirretään raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Palvelut sovitetaan yhteen asiakkaalle sujuvaksi palvelupoluksi ja ammattilaisille yhteisiksi toimintamalleiksi.

Uudella tavalla toimintoja yhteen kokoavan toimialueen työn tueksi esitetään perustettavaksi seurantaryhmä. Seurantaryhmän kokoonpano, toimintamalli, aikataulu ja seurattavat mittarit tuodaan aluehallituksen päätettäväksi 5.4.

Seuraavat kokoukset

 • Ti 15.3.2022 klo 9-16
 • Ti 5.4.2022 klo 9-16
 • Ti 12.4.2022 klo 9-16
 • Ke 11.5.2022 klo 9-16
 • Ti 17.5.2022 klo 9-16
 • Ti 7.6.2022 klo 9-16
 • Ti 14.06.2022 klo 9-16

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/