Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto kääntää katseen syyskauteen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui viimeiseen kokoukseensa ennen kesätaukoa 20.6.2022. Aluevaltuuston puheenjohtajana toimii Kai Pajala.

Aluevaltuusto kuuli katsaukset ja keskusteli hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta ja ensihoidon järjestämisestä. Päätöksenteossa oli seuraavat asiat:

 • Ero turvallisuuslautakunnan jäsenyydestä
 • Oulun yliopiston edustaja aluehallituksessa toimikaudella 2022–2025
 • Tarkastusjohtajan valinta
 • Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus
 • Pohjoisen YTA-alueen yhteisen matkapalvelukeskuksen valmisteluun sitoutuminen
 • Hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmän tavoitetilan arkkitehtuuri ja käyttöönoton vaiheistus

Uudistumista tarvitaan palveluiden turvaamiseksi

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma esitteli kevätkauden työn etenemistä. Tavoitteeksi on asetettu, että vuodenvaihteen siirtymän turvaamiseksi kesään mennessä hyvinvointialueella on:

 1. toimielinrakenne ja toimielimet
 2. hallintosääntö, organisaatio ja johtamisjärjestelmä
 3. riittävästi viranhaltijoita edistämään uudistuksen toimeenpanoa toimielinten ohjauksessa
 4. strategia
 5. riittävät tietojärjestelmävalmiudet
 6. pohja talousarviovalmistelulle.

Organisaatio on rakennettu mahdollisimmat matalaksi. Hallinto kevenee, mutta lähiesihenkilötyötä tuetaan. Aluevaltuusto, hallitus ja lautakunnat ovat käynnistäneet toimintansa.

Syyskaudella 2022 katse kääntyy yhä enemmän organisoitumisesta ydintoiminnan uudistamiseen ja palveluiden turvaamiseen kestävällä tavalla. Kun sirpaleisesta nykymallista siirrytään yhteiseen järjestäjään, sujuvat palvelupolut on helpompi järjestää.

– Kaikki ei voi jatkua ennallaan. Hyvinvointialueen talous ei sitä kestä, eikä jo nyt kuormittunut henkilöstömme riitä eikä jaksa nykyisellä rakenteella.

Henkilöstön asemaan muutoksessa kiinnitetään huomiota. Organisoituminen on pyritty tekemään ripeästi, jotta henkilöstö tietäisi tulevan tehtävänsä hyvinvointialueella ja epävarma vaihe olisi mahdollisimman lyhyt. Suurin osa henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle nykyisessä tehtävässään. On myös huomioitava, että uudistus ei ole aiheuttanut työvoimapulaa, vaan henkilöstön saatavuus on yksi tärkeä syy sille, että uudistus tarvitaan.

Ensihoito on jo yhdistynyt

Ensihoidon toimialuejohtaja Mirja Annala esitteli ensihoidon järjestämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Ensihoito siirtyi vuoden vaihteessa pelastuslaitoksilta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Ensi vuonna ensihoito kuuluu hyvinvointialueen vastuulle. Muutoksen aiheuttamat haasteet on pääosin selätetty. Työtä tehdään ensihoitopalveluiden sujuvoittamiseksi yhteistyössä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Tarkastusjohtajaksi Tarja Lempeä

Tarkastusjohtajaksi valittiin KTM Tarja Lempeä, joka siirtyy hyvinvointialueen virkaan Kajaanin kaupungin talousjohtajan tehtävästä. Hän aloittaa toistaiseksi voimassa olevassa tehtävässä 15.8.2022.

Pohjoisella yhteistyöalueella valmistellaan yhteistä matkapalvelukeskusta

Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat kuljetukset. Tällä hetkellä pohjoisen yhteistyöalueen tulevat hyvinvointialueet, Kainuu, Lappi, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa, järjestävät matkapalvelukeskuspalvelut eri tavoin ja osittain yhteistyössä kuntien kanssa. Alueilla on hyvin erilaisia käytäntöjä ja kriteerejä, eivätkä asiakkaiden kuljetuspalvelut kaikilta osin toteudu riittävän hyvin.

Vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Lauri kertoi taustatyöstä ja eri vaihtoehdoista matkapalvelukeskuksen organisointiin. Aluevaltuusto päätti sitoutua Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan Tervian alaisuuteen perustettavan matkapalvelukeskusyhtiön valmisteluun.

Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Esko käyttöön vaiheittain

Hyvinvointialueen ICT-muutosohjelman ja EskoSystems Oy:n yhteistyönä on laadittu alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmän tavoitearkkitehtuuri. Järjestelmän keskiössä on asiakkaiden ja potilaiden sujuva hoito.

Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja esitteli asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnitelmaa ja käyttöönoton vaiheistusta. Koko hyvinvointialueen terveydenhuollossa Esko on käytössä vuonna 2025. Sosiaalihuollon järjestelmä ja digitaaliset palvelukanavat integroidaan järjestelmään.

Seuraavat kokoukset ja pöytäkirja

Aluevaltuusto kokoontuu syksyllä seuraavasti:

 • Ma 5.9.2022 kello 9–15
 • Ma 17.10.2022 kello 9–15
 • Ma 21.11.2022 kello 9–15
 • Ma 19.12.2022 kello 9–15

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/aluevaltuusto/