Tiedote

Pohjois-Pohjanmaa on jälleen epidemian kiihtymisvaiheessa

Julkaistu:

Pohjoispohjalaisia kehotetaan hakeutumaan koronarokotuksiin, sillä rokotukset ovat nopein ja turvallisin tie ulos koronakriisistä.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi 10.8. kokouksessaan, että Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt jälleen epidemian kiihtymisvaiheeseen. Tilanne on huonontunut erityisesti Oulussa, mutta tartuntoja on todettu myös monissa muissa alueen kunnissa. Valtaosa nyt todetuista tartunnoista liittyy joukkotapahtumiin ja ravintoloihin, joista tartuntoja on levinnyt eteenpäin perheisiin ja kaveripiireihin.

Tartunnan saaneet ovat pääosin nuoria, vielä rokottamattomia henkilöitä. Vaikka tartuntamäärät ovat kasvussa, on sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä säilynyt toistaiseksi maltillisena: Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä koronan vuoksi hoidossa viisi potilasta. Epidemiatilanteen heikkeneminen kuormittaa kuitenkin erityisesti tartunnanjäljitystä ja näytteenottoa.

Kiihtymisvaiheeseen siirtymisen myötä ryhmä linjasi uusista suosituksista alueelle.  Maskien käyttöä suositellaan nyt

  • Joukkoliikenteessä
  • Koronavirustestiin hakeutuville henkilöille matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Suomeen saapuville matkustajille, kun he siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Peruskoulussa 6. luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.
  • Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä.
  • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Työpaikoille suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Ravitsemusliikkeiden osalta kiihtymisvaiheeseen siirtyminen tarkoittaa uusia rajoituksia aukioloaikoihin ja asiakaspaikkamääriin valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. Päätökset ravitsemusliikkeitä koskevista rajoituksista tekee valtioneuvosto.

Edelleen on myös tärkeää noudattaa yleisiä hygieniaohjeita, välttää tarpeettomia kontakteja ja huolehtia riittävistä turvaväleistä.

Esimerkiksi yleisötapahtumien osallistujamääriä koskevia rajoituksia ei pidetä tässä vaiheessa välttämättöminä. Epidemiatilanteen kehittymistä seurataan kuitenkin tarkkaan ja tarvittaessa rajoituspäätösten tarpeellisuutta ja välttämättömyyttä arvioidaan uudelleen.

Seuraavan kerran alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu tiistaina 17.8.