Tiedote

Pohde yhdenmukaistaa tukipalvelujen ja kotihoidon asiakasmaksuja

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto (17.4.2023 60§ ja 61§) on päättänyt yhdenmukaistaa asiakkailta perittäviä tukipalveluiden ja kotihoidon asiakasmaksuja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat vahvasti lain ja asetuksen mukaisia. Hyvinvointialueilla ei ole päätösvaltaa useisiin asiakasmaksuihin. ”Näissä kotiin annettavissa palveluissa, joihin Pohteella on päätöksentekovaltaa, asiakasmaksun tarkistukset on tehty ajatellen asiakkaiden yhdenvertaisuutta koko hyvinvointialueella”, kertoo ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Mervi Koski.

Muutokset astuvat voimaan 1.6.2023 niiden osalta, joiden maksuihin tulee muutoksia.

Ateriapalvelut

Ateriahintoja tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksillä
•    Kotiin kuljetettu ateria 8 € /ateria 
•    Ateriapäivähinta 16,38 € /ateria (aamupala 1,80 €, lounas 5,77 €, päiväkahvi 1,24 €, päivällinen 5,77 € ja iltapala 1,79 €) 
•    Ateria päivä- ja työtoimintakeskuksessa 5,77 € /ateria
•    Sähköinen ruoka-automaatti laskutetaan sopimuksen mukaan, esim. Oulu 9,58 €/ateria 
•    Ateriointi palvelupisteessä 7,50 € /ateria.

Vaatehuoltopalvelut
•    Pyykkihuolto 8 € / pyykkikoneellinen.

Siivouspalvelut 
•    Toteutetaan palvelusetelillä. Asiakasmaksu määräytyy omavastuuosuuden mukaan Järjestettäessä siivouspalvelua hyvinvointialueen omana toimintana, peritään siitä asiakasmaksuna tilapäistä kotihoitoa vastaava asiakasmaksu 12,20 € / h. 

Asiointipalvelut 
•    Tilapäistä kotihoitoa vastaava asiakasmaksu 12,20 €/h. 

Kuntouttava päivätoiminta 

•    Kokopäivä päivätoiminta 20 € (sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin). Mahdollinen kuljetusmaksu määräytyy kuten sosiaalihuoltolain mukaisessa liikkumisen tuen palvelussa 
•    Osapäivä päivätoiminta 8 €. 

 Kylvetyspalvelut
•    Tilapäistä kotihoitoa vastaava asiakasmaksu 12,20 € /h. Mahdollinen kuljetusmaksu määräytyy kuten sosiaalihuoltolain mukaisessa liikkumisen tuen palvelussa.

Kotihoidon asiakasmaksu 
•    Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu määräytyy asiakasmaksulain 10 e § (30.12.2020/1201) mukaisesti.
•    Etäkotihoidon asiakasmaksu määräytyy säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun 
mukaisesti
•    Tilapäisestä kotihoidon palvelusta peritään asiakkaalta tasasuuruinen asiakasmaksu 12,20 euroa tunti enintään kolmelta tunnilta vuorokaudessa. 
•    Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään vuonna 2023 asiakasmaksuasetuksen 3 § mukaisesti 
o    19,20 euroa, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai hammaslääkäri
o    12,20 euroa, jos kotikäynnin suorittaa sairaanhoitaja tai muu kotisairaanhoitoa 
antava henkilö.

Asiakasmaksujen muutokset eivät vaadi asiakkaalta toimenpiteitä ja nykyiset palvelut jatkuvat ennallaan.