Tiedote

Pohde tarjoaa toista tuhatta kesätyöpaikkaa

Julkaistu:

Kiinnostaako monipuolinen työ hyvässä tiimissä – täytä hakemus ja tule mukaan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on merkittävä työllistäjä koko maakunnan alueella. Kesätyöpaikkoja on sotealan lisäksi tarjolla sairaalahuoltajille ja välinehuoltajille. Kesätyöpaikkoja on auennut haettavaksi reilusti toista tuhatta ja työnhakuprosessi on tehty kesätyöpaikan hakijalle mahdollisimman yksinkertaiseksi. 

”Hakijan tarvitsee täyttää vain yksi hakemus kesätyötä varten. Hakulomakkeessa on erikseen kohta, jossa hakija voi kertoa mikä yksikkö, paikkakunta ja toimialue on erityistoiveena. Viime kesästä opittiin se, ettei kesätyöhakuja tehdä enää yksikkökohtaisesti. Kesätyöhaut on avattu ammattinimikkeittäin ja hakuprosessin läpivienti tapahtuu tiiviissä yhteistyössä yksiköiden ja rekrytointipalveluiden kesken”, resurssipäällikkö Sari Hirsikangas Pohteen rekrytointipalveluista kertoo.

Yksiköiden toiminta pitää turvata myös vuosilomien aikana, joten kesätyöpaikat pyritään täyttämään mahdollisimman pian. Jos työntekijä on edellisenä kesänä ollut jossakin yksikössä kesätöissä, niin yksikkö voi sopia työntekijän kanssa kesätyönteosta suoraan, mutta työntekijän tiedot tulee löytyä rekrytointijärjestelmästä.

Pohde koetaan kesätyönantajana hyväksi. Tämä käy ilmi kuntatyönantajien teettämässä kyselyssä, johon Pohteen viime vuoden kesätyöläisiltä saatiin yhteensä 127 vastaajaa. Suurin osa vastaajista oli 18-25 vuotta täyttäneiden ikäluokasta ja suurin osa oli ammattiin opiskelevia. Vastausten perusteella myönteisimpinä asioina kesätyössä koettiin hyvä työyhteisö ja työilmapiiri, vastuun saaminen, mukavat asiakkaat ja potilaat sekä esihenkilötyö ja uuden oppiminen.

”Tärkeää on se, miten kesätyöntekijät otetaan vastaan yksikössä, kokemukset kiirivät nopeasti työntekijöiden keskuudessa. Saamamme palautteen perusteella kohtelu koetaan pääsääntöisesti hyväksi, mutta perehdyttämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota”, Pohteen rekrytointipalveluiden HR-asiantuntija Tarja Siltala kertoo. 

Hyvinvointialueen rekrytointipalveluissa kesätyöntekijöiden haku on mittava ponnistus. Maantieteellisesti alue on laaja ja yksiköitä on paljon. Pohteen työpaikoista osa on suositumpia kuin toiset ja esimerkiksi Ouluun on helpompi rekrytoida kesätyöntekijöitä kuin pienemmille paikkakunnille. Tavoitteen on saada riittävä määrä kesätyöntekijöitä koko Pohteen alueelle.