Tiedote

Pohde pyytää palautetta ja lausuntoja hyvinvointisuunnitelmasta ja sen liitteistä

Julkaistu:

Tiedotteen loppuun lisätty linkki Hyvinvointisuunnitelman sivuille, jossa siihen voi tutustua ja antaa palautetta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen yhdyspintalautakunta lähetti luonnokset Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmasta ja sen liitteistä lausunto- ja palautekierrokselle.

Tiedotteen loppuun lisätty linkki Hyvinvointisuunnitelman sivuille, jossa siihen voi tutustua ja antaa palautetta.

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi Pohteen lakisääteisistä tehtävistä. Hyvinvointisuunnitelma kokoaa yhteen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät asiat.

− Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa esimerkiksi elämässä hyvin olevien asioiden säilyttämistä sekä sairauksien, riippuvuuksien, vammojen, tapaturmien, onnettomuuksien ja vaikeiden tilanteiden ehkäisyä. Sen avulla asukkailla on parempi mahdollisuus hyvään arkeen, ja samalla inhimillinen kärsimys vähenee. Myös rahaa säästyy, koska kalliita hoitoa ja palveluja ei tarvita niin paljon, hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela sanoo.

Useiden toimijoiden työ ja toiminta vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin. Siksi hyvinvointisuunnitelman valmistelussa on tehty yhteistyötä esimerkiksi asukkaiden, kokemustoimijoiden, vaikuttamistoimielinten, järjestöjen ja kuntien kanssa. Yhdyspintalautakunta on ohjannut valmistelua. Nyt Pohde toivoo saavansa palautetta ja lausuntoja yhteistyön tuloksena syntyneestä luonnoksesta ja sen liitteistä.

− Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelma kuvaa sen, mihin ennaltaehkäisevässä ja hyvinvointia edistävässä työssä keskitytään eli painopisteet, mihin pyritään eli tavoitteet ja mitä tehdään eli toimenpiteet. Suunnitelma sisältää myös sen, miten tuloksia ja tehtyä työtä arvioidaan, Salmela toteaa.

Hyvinvointisuunnitelmassa on kymmenen liitettä, joihin voi halutessaan perehtyä: 1) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 2) Opiskeluhuollon suunnitelma 3) Neuvolasuunnitelma 4) Työkykyohjelma 5) Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 6) Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 7) Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn suunnitelma 8) Kulttuurihyvinvoinnin suunnitelma 9) Sairaaloiden terveyden edistämisen suunnitelma 10) Ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma.

Asukkaat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit voivat tutustua luonnoksiin hyvinvointialueen verkkosivuilla. Palautetta voi antaa 7.2.–12.3.2024 välisenä aikana. Luonnoksista voi antaa virallisen lausunnon tai niistä voi antaa palautetta sähköisessä kyselyssä Pohteen verkkosivuilla.

Pohteen henkilöstö käy palautteet ja lausunnot läpi ja tekee luonnoksiin tarvittavat muutokset. Päivitetty hyvinvointisuunnitelma liitteineen on yhdyspintalautakunnan käsittelyssä 21.3., aluehallituksessa huhtikuussa ja aluevaltuustossa 22.4.

Pohde järjestää asiasta avoimen infotilaisuuden Teams-yhteydellä 14.2.2024 kello 17–18.30​. Tapahtumaan voi osallistua  Pohteen tapahtumakalenterin kautta.

Tutustu Hyvinvointisuunnitelmaan ja sen liitteisiin Pohteen sivuilla.