Tiedote

Pohde palkitsi hyvinvoinnin parantamisen ideakilpailun voittajat

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjesti kesä-elokuussa 2023 hyvinvoinnin parantamisen ideakilpailun. Kilpailulla etsittiin ratkaisuehdotuksia yksinäisyyden ja rahahuolien vähenemiseen sekä mielenterveyden paranemiseen. Asukkaat, ammattilaiset, järjestöt, seurakunnat, yritykset ja muut toimijat lähettivät kilpailuun 249 ratkaisuehdotusta.

– Ehdotusten määrä yllätti meidät positiivisesti, sillä moni ehdotus sisälsi käytännössä useita eri ideoita. Kilpailu osoitti, että asukkailla ja yhteisöillä on laajasti kiinnostusta osallistua hyvinvoinnin edistämiseen. Ratkaisuehdotusten kautta on saatu asukkaiden ääntä kuuluviin, toteaa Pohteen yhteistyöjohtaja Marjo Riitta Tervonen.

Pohteen Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä Hyry teki 7.12.2023 esityksen palkittavista ratkaisuista. Yhdyspintalautakunta teki lopulliset palkitsemispäätökset 14.12.2023. Palkittavia henkilöitä oli 12, ja palkkiot vaihtelivat 100–700 euron välillä.

Asukkaiden sarjan palkitut:   

  1. Matalan kynnyksen toiminnalliset hyvinvointiryhmät, 2 ideaa
  2. Kokemusasiantuntijuuden ja ystävätoiminnan hyödyntäminen laajemmin, 1 idea
  3. Eri tahojen yhteiset matalan kynnyksen kokoontumispaikat, 3 ideaa

Ammattilaisten, järjestöjen, seurakuntien, yritysten ja muiden toimijoiden sarjan palkitut:

  1. Työntekijöitä hyvän mielen vahvistamiseen, 3 ideaa
  2. Liikkuva resurssikeskus, 1 idea
  3. Eri toimijoiden yhteinen neuvontapalvelu, 2 ideaa

Pohdintaräppi palkittiin kunniamaininnalla.

Ratkaisuehdotukset kaikkien hyödynnettäväksi

Pohde järjesti palkitsemistilaisuuden 1.2.2024. Asukkaiden sarjan palkittavista paikalla olivat Kati Kaakinen ja Sanna Kasto. Muiden toimijoiden sarjan palkittavista tai edustamiensa palkittavien tahojen puolesta paikalla olivat Elina Jaakola, Annu Salmela, Kerttu Mömmö, Anne-Maria Inkala ja Minna Aho. Kunniamaininnalla palkittiin Pirkko Rantasuo.

– Ideakilpailun ratkaisuehdotukset julkaistaan pian Pohteen verkkosivulla. Näin ne ovat kenen tahansa hyödynnettävissä. Osa ehdotuksista on jo päätynyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman luonnokseen vuosille 2024–2025. Suunnitelmasta avautuu ideapankkeja, joihin on kerätty konkreettisia ideoita asukkailta, vaikuttamistoimielimiltä ja ammattilaisilta. Ne auttavat työssä, jota teemme asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, toteaa hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela