Tiedote

Pohde päätti omaishoidon tuen myöntämisperusteista

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan 14.12. alueen omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin alueen sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun sekä liikkumisen tuen palvelun soveltamisohjeita sekä asiakasmaksuja.

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 14.12.2022 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2023 alkaen. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu ja tuen myöntäminen perustuu hyvinvointialueen harkintaan. Tuen tarkoituksena on tukea kotona asumista sekä ehkäistä ja välttää raskaampiin palveluihin siirtymistä.

Omaishoidon tuen hoitopalkkio on hoitajalle maksettava palkkio hänen hoidettavalle tekemästään hoidosta ja hoivasta. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteissa on huomioitu omaishoidon kokonaisuuden toteutuminen, omaishoidon sitovuus ja erilaiset vapaan toteuttamisen vaihtoehdot. 

Pohjois-Pohjanmaalla kolme hoitoisuusryhmää

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella omaishoidon hoitoisuusryhmiä on kolme ja niitä vastaavat hoitopalkkiot ovat seuraavat: Hoitoisuusryhmä

  • Hoitoisuusryhmä I 439,70 €/kk
  • Hoitoisuusryhmä II 1010,68 €/kk
  • Hoitoisuusryhmä III 1 761,03 €/kk

Lisätietoja omaishoidon myöntämisperusteista, palkkioista sekä soveltamisohjeista

Alle 18-vuotiaille on kriteerinsä määrittämässä kutakin hoitoisuusryhmää. Samoin yli 18-vuotiaille ja aikuisille on olemassa omat kriteerinsä hoitoisuusryhmän määrittämiseen. Yli 65-vuotiaiden osalta arvioinnissa käytetään RAI-toimintakyky arviointia.

Nykyiset omaishoidon sopimukset pysyvät voimassa

Hyvinvointialue ei irtisano nykyisiä omaishoidon sopimuksia eikä tuen saajien tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä tuen jatkumiseksi.

Kesäkuun 2023 loppuun mennessä tullaan kuitenkin päivittämään kaikkien nykyisten omaishoidettavien suunnitelmat. Samalla päivitetään omaishoidon sopimus ajantasaiseksi huomioiden uudet omaishoidon tuen kriteerit ja myöntämisperusteet.

Uusien hakemusten osalta sovelletaan 1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteita ja palkkioita.

Esityslistalla lisäksi lapsiperheiden kotipalvelu ja liikkumisen tuen palvelu

Kokouksessaan tulevaisuuslautakunta käsitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalveluiden soveltamisohjeita. Hyvinvointialueella halutaan tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Lautakunta esittää aluehallitukselle asiakasmaksujen hyväksymistä seuraavasti:

  • myönnetään kerran kalenterivuodessa uusille asiakkaille yhtäjaksoisesti kahden viikon mittainen maksuton lapsiperheiden kotipalvelun jakso (yhteensä enintään 15 tuntia).
  • säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksulain mukainen tulosidonnainen asiakasmaksu.
  • tilapäisestä lapsiperheiden palvelusta peritään asiakkaalta tasasuuruinen asiakasmaksu 12,20 €/tunti enintään kolmelta tunnilta vuorokaudessa.

Lapsiperheiden kotipalvelun osalta asiakas voi ottaa yhteyttä alueensa lapsiperheiden sosiaalipalveluihin.

Lisäksi tulevaisuuslautakunta päätti hyväksyä sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen palvelun soveltamisohjeet 1.1.2023 alkaen. Lautakunta esittää aluehallitukselle liikkumisen tuen palvelun asiakasmaksujen hyväksymistä matkan pituuden ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen hinnaston arvolipun mukaisesti.

Uusien asiakkaiden osalta sovelletaan 1.1.2023 alkaen hyväksyttyä soveltamisohjetta. Nykyiset kuljetuspalvelupäätökset ovat voimassa kunnes asiakkaan palvelutarve on arvioitu ja päätökset on päivitetty uuden soveltamisohjeen mukaiseksi.