Tiedote

Pohde on päättänyt vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun perusteista ja asiakasmaksuista

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on hyväksynyt 18.10.2023 vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet, jotka ovat voimassa 1.12.2023 alkaen. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmaksun yhdenmukaistamisesta on päätetty 18.12.2023.

Jos vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös on tehty tai päivitetty 1.12.2023 jälkeen, päätetyt asiakasmaksut tulevat voimaan vuoden 2024 alusta ajetuista matkoista. Palvelun piirissä olevien asiakkaiden osalta päätetyt asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2024 alusta alkaen ajetuista matkoista kaikille asiakkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.

Kuljetuspalvelun asiakasmaksu määräytyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) määrittämän arvolipun mukaisesti. Työ- ja opiskelumatkoista peritään puolet aikuisen arvolipun hinnasta.

Laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevien opiskelumatkoista ei peritä asiakasmaksua. Perusopetuksen jälkeiseen opiskeluun myönnettävistä opiskelumatkoista peritään asiakasmaksua enimmillään Kelan opiskelijoilta kuukausittain perimää omavastuuosuutta vastaava määrä.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat kuitenkin koulumatkan maksuttomana, jos koulutus on maksutonta. Saattajana toimivalta henkilöltä ei peritä asiakasmaksua.

Asiakasmaksua ei peritä asiakkailta, joilla on rintamapalvelus-, rintamasotilas-, rintama- tai miinanraivaajatunnus, partisaanien uhreilta eikä sotaleskiltä vuosien 1939–1945 sotien johdosta. Kuljetuspalvelun asiakasmaksut laskutetaan asiakkailta kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden matkojen mukaisesti.

Lue lisää:

Tulevaisuuslautakunta 18.10.2023 § 102 Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet

Tulevaisuuslautakunta 18.10.2023 § 103 Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmaksut

Aluehallitus 12.12.2023 § 571 Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmaksut

Aluevaltuusto 18.12.2023 § Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmaksut uusien asiakkaiden osalta 1.1.2024 alkaen ja palvelun piirissä olevien osalta 1.2.2024