Tiedote

Pohde on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut Pyhäjoella

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa Pyhäjoella. Neuvottelut koskevat 9-paikkaista vammaispalvelujen palveluasumisen yksikköä, Niittykotia. Yksikössä ei ole yövalvontaa ja asiakaspaikoista on ollut käytössä 7 paikkaa.

Neuvottelut on aloitettu työnantajan ja työntekijöiden välillä 24.11.2023 ja ne kestävät vähintään kaksi viikkoa.

Niittykodin tilannetta ja muutostarpeita on käsitelty Pohteen aluehallituksessa 31.10.2023. Yksikön tilat vaativat perusteellisen remontin. Asiakasturvallisuuden, tuotannollisten ja tilahaasteiden vuoksi on suunniteltu, että Niittykodin palveluasumisyksikön toiminta päättyisi ja asiakkaiden palvelut järjestettäisiin Pohteen muissa lähialueen asumisyksiköissä.

Suunniteltu muutos vaikuttaa Niittykodin henkilöstön työtehtäviin ja työpaikkaan. Henkilöstölle voidaan tarjota heidän työsopimustaan, aiempaa koulutustaan ja kokemustaan vastaavaa muuta työtä Pohteen muista yksiköistä. Työnantajalla on irtisanomisperuste siinä tapauksessa, että henkilö ei ottaisi tarjottua uutta työtä vastaan.

Muutokset tehdään vuoden loppuun mennessä, ellei neuvotteluissa muuta sovita 

Yhteistoimintalaki (449/2007) 7 § 2 momentti