Tiedote

Pohde mukana Asunnottomien yön tapahtumassa Oulun Rotuaarilla

Julkaistu:

Asunnottomien yö on kansalaisliike, joka tukee jokaisen oikeutta omaan kotiin eli vakinaiseen asuntoon. Asunnottomien yö järjestetään vuosittain 17. lokakuuta, joka on Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi. Pohde on mukana Oulun tapahtumassa, joka järjestetään Rotuaarilla 17.10.2023 kello 14 alkaen.

Tämän vuoden Asunnottomien yön teemana on Kenelle kaupunki kuuluu? Teemalla halutaan herättää yhteiskunnallista keskustelua, kenen ehdoilla julkista tilaa suunnitellaan, kenellä on oikeus näkyä kaupunkikuvassa, kenen tarpeisiin kaupunkitila vastaa, ja onko meidän julkinen tilamme kaikille yhdenvertainen ja kaikkien saavutettavissa?

Oulussa tapahtuma järjestetään kello 14-19 Rotuaarin aukiolla ja lavalla. Luvassa on livemusiikin ja ruokatarjoilun lisäksi asunnottomuuteen liittyviä puheenvuoroja, paneelikeskustelua sekä tietoa tarjolla olevista palveluista. Lisäksi tilaisuudessa jaetaan lahjoituksena saatuja käytettyjä talvitakkeja, joita on saatu Partioaitan järjestämän asunnottomien takkikeräyksen kautta.

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Husso avaa tilaisuuden kello 15, jonka jälkeen ohjelma jatkuu paneelikeskustelulla asunnottomuudesta. Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmen vetämään paneeliin on kutsuttu osallistujia jokaisesta Oulun kaupungin valtuustoryhmästä sekä edustajia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoryhmästä. Musiikkiesitysten jälkeen illan päättää tulishow noin kello 18.30.

Asunnottomuus on tilastojen valossa laskussa mutta asunnottomien määrä Oulussa vähintäänkin ennallaan

Suomessa oli vuoden 2022 lopussa 3 686 yksinelävää asunnotonta ja heistä pitkäaikaisasunnottomia oli 1 133. Vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 3 948 yksinelävää asunnotonta ja 1 318 pitkäaikaisasunnotonta. Pitkäaikaisasunnottomilla tarkoitetaan yli vuoden asunnottomana olleita tai henkilöitä, joilla asunnottomuuden kokemukset ovat olleet toistuvia viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2022 Oulussa asunnottomuutta kokevia henkilöitä oli 123. Heistä pitkäaikaisasunnottomia oli 50.

”Asunnottomuustilastot ovat kuitenkin vain yhden kuukauden tilanne vuodessa, joten vuoden aikana asunnottomuutta kokevien henkilöiden määrä on runsaasti isompi. Pelkästään Oulun päihdeasumispalveluissa majoittui vuoden 2022 aikana 212 eri henkilöä. Tämän lisäksi tilapäisesti asunnottomana olleita voi olla jopa tuplaten päihdeasumispalveluiden asiakkaisiin verrattuna. Esimerkiksi vuonna 2023 Pohteen Oulun alueellisten päihdeasumispalveluiden piirissä on asunut jo 162 eri henkilöä syyskuun loppuun mennessä”, kertoo Pohteella Oulun päihdeasumispalvelujen vastuuyksikköpäällikkönä toimiva Katja Karppinen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisee kerran vuodessa selvityksen Suomen asunnottomuudesta kuntakohtaisesti. Asunnottomuustietoja ei ole vielä saatavilla tälle vuodelle, sillä ne tilastoidaan vuosittain marraskuun aikana.

Verkostotyö tärkeää asunnottomien tukemisessa

Oulussa Asunnottomien yötä on järjestämässä Oulun kaupungissa toimiva päihdetyön verkosto, johon kuuluvat muun muassa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen päihdeasumispalvelut sekä päihdepalvelut, Oulun kaupungin asumisneuvonta, A-klinikkasäätiön Katuklinikka, Nuorten Ystävien Verto, Vailla Vakinaista Asuntoa VVA ry, Hoivatien Miepä-toiminta, Ehyt ry, Oulun ev.lut. seurakunnat, Oulun A-Kilta ry, RETS (Rikoksettoman elämän tukisäätiö), Osna ry, Suojatupa ry, Avot-hanke ja SPR Oulun piiri.

Samanaikaisesti Rotuaarilla järjestettävän tapahtuman kanssa, järjestää Tuiran seurankunta omaa toimintaa D-asemalla (Valtatie 53) sekä Tuiran kirkolla (Myllytie 5). Kirkon ovet ovat avoinna läpi yön yöpymistä varten. Lisätietoa löytyy Oulun seurakuntien verkkosivuilta https://www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat