Tiedote

Pohde järjestää lastensuojelun perhehoitajille lyhytaikaisen perhehoidon lisävalmennuksen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää maaliskuun lopussa alkavan lyhytaikaisen perhehoidon lisävalmennuksen ja hakee perheitä, jotka voisivat toimia lapsille lyhytaikaisena ja päivystyksellisenä perhehoitopaikkana.

Valmennuksesta kiinnostuneita perheitä haetaan koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueelta

Lyhytaikaisia perhehoitoperheitä ja päivystysperheitä tarvitaan tilanteissa, joissa lapsi tai nuori sijoitetaan kodin ulkopuolelle väliaikaisesti päivystyksellisesti tai suunnitelmallisesti. Lyhytaikaisesta sijoitustoiminnasta ja päivystystoiminnasta sekä niihin liittyvästä valmennuksesta kiinnostuneita perheitä haetaan koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueelta.

Perheillä tulee ennen lyhytaikaisen perhehoidon lisävalmennukseen tuloa suoritettuna perhehoidon PRIDE-ennakkovalmennus. Lisävalmennukseen osallistuminen ei sido perhettä aloittamaan päivystystoimintaa tai ottamaan vastaan lyhytaikaisia sijoituksia, vaan valmennus toimii perheelle prosessina miettiä omia valmiuksiaan perhehoitajana

Seuraava ryhmämuotoinen lyhytaikaisen perhehoidon lisävalmennus alkaa Oulussa maaliskuun lopussa 2023. Ryhmässä on tilaa vielä muutamalle perheelle.

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikainen perhehoito tarkoittaa lapsen tai nuoren sijoittamista sijaisperheeseen lyhyeksi ajaksi yleensä suunnitellusti. Perhehoitajat huolehtivat lapsesta tarvittavan ajan omassa kodissaan, yleensä muutamasta päivästä noin kolmeen kuukauteen. Sen jälkeen lapsi palaa suunnitellusti takaisin kotiin tai hänelle etsitään pidempiaikaista hoitoa tarjoava sijaishuoltopaikka. Perhehoitajilta lyhytaikaisessa perhehoidossa vaaditaan samanlaisia asioita kuin perhehoitajilta muutenkin. 

Päivystysperhehoito

Päivystysperhehoidossa lapsen sijoitustarve on äkillinen ja sijoituksia tehdään ympäri vuorokauden. Päivystäviin perhehoitoperheisiin voidaan sijoittaa 0-17 vuotiaita lapsia ja perheellä tulee olla valmius tarjota paikka vähintään kahdelle lapselle. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa perheelle ryhmämuotoisen työnojauksen, mentoroinnin, perhehoidon keskuksen työntekijäyhteistyön ja ryhmätapaamiset joka toinen kuukausi. Perheelle maksetaan päivystysvalmiudesta tulevaisuuslautakunnan päätöksen mukaisesti varallaolokorvausta 1500 e/kuukaudessa. 

Mitä päivystysperhetoiminta edellyttää?

Päivystysperhetoiminnassa edellytetään toisen perhehoitajan päätoimisuutta, kodin riittäviä tiloja sekä niiden soveltuvuutta toimintaan, jossa kaikilla lapsella on mahdollisuus omaan tilaan. Päivystysperheeltä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, kykyä mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä erityisiä taitoja lapsen tilanteen rauhoittamiseen ja tukemiseen kriisitilanteessa. Valmennukseen mukaan tulevalta perheeltä edellytetään vakaata elämäntilannetta, joustavuutta mukautua muuttuviin tilanteisiin ja kykyä toimia osana yhteistyöverkostoa yhdessä toimijoiden kanssa.

Päivystysperhetoiminta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko perheen elämään, joten päätös ryhtyä toimintaan tulee olla harkittua. Suositamme perheen lasten olevan yli kolmevuotiaita huomioiden toiminnan luonteen. Valmennukseen tulevan perheen on hyvä keskustella asiasta myös lapsen sosiaalityöntekijän kanssa ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa, miten he suhtautuvat ajatukseen.

Ota yhteyttä!

Lisätietoja lyhytaikaisesta perhehoidosta ja päivystystoiminnasta saa ottamalla yhteyttä Perhehoidon keskukseen vastuuyksikköpäällikkö Kristiina Peltolaan 044-703 6253, sosiaalityöntekijöihin p. 044-703 4869 tai 044-703622 tai sähköpostilla osoitteeseen perhehoidonkeskus (at) pohde.fi