Tiedote

Pohde järjestää erityishuoltolain mukaisen hoidon koululaisille

Julkaistu:

Kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023, vammaispalvelulakiin ja kehitysvammaisten erityishuoltolakiin liittyvät palvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Vammaislainsäädännön mukaiset palvelut ovat lähtökohtaisesti toissijaisia muun lainsäädännön perusteella järjestettyihin palveluihin verrattuna.

Kunnat järjestävät koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan

Kunnat järjestävät perusopetuslain mukaisen koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan, ja päättävät missä laajuudessa ne järjestetään. Jos kunta järjestää 1.–2.-luokkalaisille koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa, sitä tulee tarjota myös erityisen tuen oppilaille, riippumatta siitä, millä luokalla oppilas on koulussa. Kunta voi periä järjestämästään aamu- ja iltapäivätoiminnasta maksun ja päättää sen määrästä. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää erityishuoltolain mukaisen hoidon 

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää erityishuoltolain mukaista hoitoa ja huolenpitoa niille lapsille, joille kuntien aamu- ja iltapäivätoiminta ei riitä. Jos lapsi tarvitsee erityishuoltolain mukaista hoitoa ja huolenpitoa, lapselle tehdään palvelusta hyvinvointialueella palvelupäätös. Erityishuoltolain mukainen hoito on maksutonta. Pohde järjestää tarvittaessa myös loma-ajan toimintaa, jos lapsi tarvitsee erityishuoltolain mukaista hoitoa ja huolenpitoa. Loma-ajan toiminta on hyvinvointialueen erityishuoltolain perusteella järjestämä palvelu.

Jos kunta ei järjestä lainkaan koululaisten aamupäivätoimintaa, hyvinvointialue järjestää erityishuoltolain mukaista aamupäivähoitoa sitä välttämättä tarvitseville lapsille. Syynä tulee olla esimerkiksi huoltajien työssäkäynti tai muu perusteltu syy. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde voi järjestää palvelun itse tai ostaa sen muilta toimijoilta.

Palvelupäätökset yhdenmukaistetaan syksyn 2023 aikana

Tällä hetkellä erityishuolto-ohjelmat ja palvelupäätökset eivät ole kaikilta osin ajantasalla. 

Aiemmin osalle asiakkaista on myönnetty koululaisten päivätoimintaa osana erityshuolto-ohjelmaa, vaikka kyse on ollut perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Palvelupäätökset yhdenmukaistetaan syksyn 2023 aikana.

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on ensisijainen palvelu ja jos se turvaa riittävät palvelut, erityishuoltolain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa ei ole perusteltua myöntää.

Asiakasmaksujen korvaaminen eritysitilanteissa

Lapsen huoltaja voi hakea kunnalta vapautusta koulun aamu- tai iltapäivätoiminnan maksuun. 

Jos lapsen aamu- ja iltapäivätoiminnasta on voimassa oleva erityishuoltolain mukainen palvelupäätös eikä kunta myönnä asiakasmaksuun vapautusta, asiakasmaksu voidaan korvata vammaispalveluiden työntekijän päätöksellä, kunnes lapsen tilanne on arvioitu uudelleen ja tehty tarvittaessa uusi päätös. 

Erityishuoltolain mukaisen hoidon hakeminen 

Jos perusopetuslain mukainen aamu- tai iltapäivätoiminta ei ole lapselle riittävää ja hän tarvitsee aamu-tai iltapäivisin yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa tai loma-ajan hoitoa, hoitoa haetaan vammaispalveluhakemuksella Pohteelta. 

Loma-ajan hoito vammaispalvelujen asiakkaille

Jos lapsi on jo vammaispalveluiden asiakkuudessa, loma-ajan hoitoa voi hakea Pohteelta.

Vammaisten palvelut – Pohde