Tiedote

Pohde hyväksyi asiakasmaksun alentamisen ja perimättä jättämisen soveltamisohjeen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde hyväksyi yhtenäisen soveltamisohjeen, jonka perusteella hyvinvointialueen asiakkaat voivat hakea asiakasmaksun alentamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiettyihin tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin.

Jos asiakasmaksu vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon, tiettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja on mahdollista alentaa tai jättää perimättä. Asiakas voi tällöin hakea asiakasmaksun alentamista, jolloin hänen taloudellinen tilanteensa arvioidaan ja päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään Pohteen asiakasmaksuyksikössä. Asiakasmaksun alentaminen perustuu asiakasmaksulakiin.

Taloudellinen tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti

Asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos asiakkaan toimeentulo vaarantuu tai elatusmaksuja ei ole mahdollista maksaa. Kun maksun alentamista haetaan, selvitetään hakijan sekä hänen puolisonsa tulot ja välttämättömät menot sekä perheen varallisuus. Lain mukaan hakemuksen käsittelijä voi selvittää asiakkaan tulotiedot viranomaisilta tai yhteisöiltä kuten Kelasta tai Verohallinnosta.

Tuloista vähennettäviä menoja ovat mm. asumiskustannukset, edunvalvonnan kulut, elatusapu, velkajärjestelyt, reseptilääkkeiden kustannukset ja terveydenhuollon kulut. Asiakasmaksua alennetaan, jos välttämättömät menot ovat suuremmat kuin tulot eikä asiakkaalle jää riittävää käyttövaraa. Jos tulot ovat menoja suuremmat, asiakasmaksua ei alenneta.

Lopullisen päätöksen maksun alentamisesta tekee Pohteen asiakasmaksuyksikkö. Päätös voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Asiakasmaksujen alentaminen perustuu asiakasmaksulakiin.

Asiakasmaksujen alentamista haetaan hyvinvointialueelta

Sellaisia asiakasmaksuja, joita on mahdollista alentaa tai poistaa, ovat sosiaalihuollon maksut ja terveydenhuollon tulosidonnaiset maksut, kuten kotihoito ja lapsiperheiden kotipalvelu, tietyt asumispalvelut sekä ateria- ja siivouspalvelut. Mahdollisuus ei koske terveydenhuollon tasamaksuja. Näitä ovat esimerkiksi terveyskeskusmaksut, poliklinikkamaksut ja tilapäiset kotisairaanhoitomaksut.

Muutosta asiakasmaksuihin haetaan lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksen voi tehdä asiakas, edunvalvoja, edunvalvontavaltuutettu tai muu asiakkaan edustaja. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten asiakasmaksu vaarantaa toimeentulon tai mahdollisuuden maksaa elatusmaksuja. Tarkemmat tiedot, mitä asiakasmaksuja alentaminen koskee sekä miten asiakasmaksuun haetaan muutosta, löytyy Pohteen verkkosivulla olevasta ohjeesta.