Tiedote

Periaatepäätös Tervia Logistiikasta eteni äänestyksen jälkeen aluevaltuustoon

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kesäkuussa 2022 sitoutua Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan (Tervia) alaisuuteen perustettavan Matkapalvelukeskus-osakeyhtiön valmisteluun.

Pohteen aluehallitus käsitteli Tervia Logistiikka Oy:n perustamisen periaatepäätöstä kokouksessaan 7. helmikuuta 2023.

Tervia Logistiikka Oy:n perustamiseen liittyvät yksityiskohdat herättivät aluehallituksessa keskustelua. Kokouksessa Paavo Koho esitti Matti Honkalan kannattamana asian palauttamista valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten.

Äänin 9–4 aluehallitus päätti olla palauttamatta asiaa ja hyväksyi sen jälkeen yksimielisesti ehdotuksen Tervia Logistiikka Oy:n perustamisen periaatepäätöksestä ja lähetti sen aluevaltuuston käsittelyyn. Aluevaltuusto käsittelee Tervia Logistiikka Oy:n perustamista kokouksessaan 20. helmikuuta 2023.

 

Asiakaslaskutus käynnistyy kunta ja tietojärjestelmä kerrallaan

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen antoi aluehallitukselle katsauksen asiakaslaskutuksen etenemisestä. Asiakaslaskutuksen yhtenäistäminen on mittava urakka, sillä esimerkiksi erilaisia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä on Pohteessa käytössä yli 20.

Laskutus käynnistyy kunta ja tietojärjestelmä kerrallaan. Tavoitteena on, että ensimmäiset tammikuun laskut lähtevät tällä viikolla ja viimeiset on tarkoitus lähettää maaliskuun puolivälissä. Laskutuksen etenemisestä kerrotaan asiakaskirjeillä, Pohteen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Tavoitteena on, että laskutussyklit ja toimintamallit vakiintuvat viimeistään touko–kesäkuussa. Laskutusjärjestelmien laajempaa yhtenäistämistä valmistellaan parhaillaan. Uusia järjestelmiä on tarkoitus päästä hyödyntämään vuonna 2024.

 

Globaalit kriisit nostavat uuden sairaalan F-rakennuksen kustannuksia

Tekninen johtaja Ollipekka Huotari esitteli aluehallitukselle Oulun yliopistollisen sairaalan uuden F-rakennuksen kustannuskehitystä. Rakennuskustannukset ovat nousseet vuosina 2021–2022 koronapandemiasta ja Ukrainan sodasta johtuen. Vaikka kustannusten nousu on hieman rauhoittunut, näköpiirissä ei ole suurta laskua kustannuksissa.

Hintatason noususta on aiheutunut vuonna 2022 F-talon osalta noin neljän miljoonan euron lisäkustannus. Koko rakentamisen ajalta kustannusten arvioidaan tästä vielä nousevan. Tämänhetkisellä kustannustasolla kustannusten arvioidaan nousevan noin kymmenen miljoonaa euroa. Kustannusten nousun haasteeseen on pyritty vastaamaan huolellisella ennakkosuunnittelulla ja kustannuskehitystä seurataan jatkuvasti. Mahdollinen lisärahoituksen tarve tuodaan erikseen päätettäväksi.

F-rakennuksen rakentaminen on osa OYS 2030 -uudistamisohjelmaa. F-rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.

 

Pakolaislasten perheryhmäkodit 1.9.2023 alkaen Oulussa

Aluehallitus päätti, että alaikäisille, ilman huoltajaa maahan tulleille pakolaisille järjestetään perheryhmäkotiasumista 1.9.2023 alkaen Oulussa.

Päätös perustuu perhe- ja sosiaalipalvelut, Oys psykiatria- toimialueen työryhmän yhdessä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa laatimaan suunnitelmaan. Perheryhmäkotien tarve on riippuvainen muun muassa maailmanpoliittisesta tilanteesta, ja se voi vaihdella nopeastikin. Perheryhmäkodeilla halutaan turvata alaikäisen asuminen sellaisessa asumismuodossa ja paikkakunnalla, jossa hänen tarpeisiinsa voidaan vastata mahdollisimman hyvin.

Oulussa olevat kaksi perheryhmäkotia pystyvät vastaamaan tarpeeseen tällä hetkellä. Jatkossa perheryhmäkoteja voidaan perustaa myös muihin kuntiin, joihin perustetaan vastaanottokeskuksia ja niiden alaikäisyksiköitä. Uusista perustettavista yksiköistä neuvotellaan kotoutumislain mukaan yhteistyössä kyseisen kunnan, ELY-keskuksen ja hyvinvointialueen kesken, ja näistä päätetään erikseen.

Pudasjärven perheryhmäkodin toiminta lakkaa 31.8.2023. Tukiasumista tarjotaan Pudasjärvellä tarpeen mukaisesti.

Muut kokousasiat

Tekstiilihuoltopalvelujen sopimus Oulun Keskuspesula Oy:n kanssa hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Aluehallitus päätti myös varajäsenten nimeämistä Pohteen vanhus- ja vammaisneuvostoihin ja jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä Pohteen nuorisovaltuustoon.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen verkkosivuilla. Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 14.2.2023. Kevään kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.