Tiedote

Palliatiivista hoitoa kehitetään hankerahoituksella

Julkaistu:

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt OYSin erityisvastuualueelle yhden miljoonan euron erityisavustuksen palliatiivisen hoidon palveluiden järjestämisen ja osaamisen kehittämiseen.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan kokonaisvaltaista ja aktiivista hoitoa potilaille, joilla on kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus. Hoidon tavoitteena on potilaan ja hänen läheisensä elämänlaadun vaaliminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksessä painotetaan, että palliatiivisen hoidon saatavuus on ihmisoikeus.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2019 tekemässä palliatiivisen hoidon toteutumista selvittäneessä kartoituksessa piirtyi kuva, että hoidon saatavuudessa ja henkilöstön osaamisessa on alueellista vaihtelua.

– Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella kehittämistoimia palliatiivisen hoidon osaamisen ja saatavuuden parantamiseksi on jo tehty. Hankerahoituksen turvin tähän työhön päästään systemaattisemmin, toteaa hankkeen projektipäällikkö Minna Hökkä.

Hankkeessa asiantuntijana toimii erikoislääkäri Eeva Rahko OYS Syöpäkeskuksesta. 

Kehittämistyössä tavoitellaan palliatiiviseen hoitoon keskuksia osaksi keskussairaaloita ja yliopistosairaalaa. Lisäksi kehitetään kotisairaalaverkostoa mahdollistamaan potilaan hoitoa kotona tai hoitolaitoksissa.

– Työ ulottuu elämänkaaren eri vaiheisiin. Mukana ovat lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon kehittäminen sekä ikääntyneiden palveluiden parissa työskentelevien palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistaminen. Tuemme myös digitaalisten palveluiden käyttöönottoa sekä asiantuntijoiden verkostoitumista.

Hanke ulottuu erityisvastuualueen kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja tiivistä yhteistyötä tehdään myös hyvinvointialueen kanssa, jotta palliatiiviseen hoitoon kehitettävät toiminnot juurtuvat sujuvasti osaksi uusia hyvinvointialueita.

Vastaavat hankkeet ovat alkaneet myös muilla Suomen yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla.