Tiedote

OYS:n infrapalvelujen väliaikaiseksi johtajaksi Juha Jääskeläinen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus käsitteli maanantaisessa kokouksessaan Oulun yliopistollisen sairaalan infrapalvelujohtajan valintaa. Tehtävään nimettiin väliaikaisesti henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen.

PPSHP:n hallitus nimesi maanantaisessa kokouksessaan infrapalvelujen väliaikaiseksi johtajaksi nykyisen henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen. Hän hoitaa virkaa enintään vuoden 80 % työpanoksella. Tehtävä alkaa 1.6.2020.

Juha Jääskeläinen on toiminut PPSHP:ssä henkilöstöjohtajana vuodesta 2009. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja toiminut aiemmin mm. Kainuun maakuntakuntayhtymän henkilöstöjohtajana.

Keskeisestä varmistaa uuden sairaalan laadukas rakentaminen, käyttöönotto ja ylläpito

OYS 2030 -hanke etenee ja ensimmäisten uusien sairaalatilojen käyttöönotto ajoittuu vuosille 2022-23. Nyt on tärkeää alkaa valmistelemaan ja suunnittelemaan parhaillaan rakentuvien kiinteistöjen käyttöönottoa ja ylläpitoa.

”Tällä hetkellä uusia sairaalakiinteistöjä rakennuttaa OYS 2030 -ohjelmatoimisto ja vanhaa kiinteistökantaa ylläpitää OYS:n tekniikan palvelut. OYS 2030- hankkeen ensimmäinen vaihe on osittain valmis jo kahden, kolmen vuoden kuluttua, joten meidän täytyy alkaa suunnitella näiden uusien kiinteistöjen käyttöönottoa ja ylläpitoa. Tähän ja lisäksi myös uuden sairaalan suunnitteluun ja rakentamisen valvontaan sekä käyttöönoton ennakointiin tarvitsemme tekniikan palvelujen osaamista”, kertoo Jääskeläinen.

Jääskeläisen tehtävänä on yhdistää tekniikan palvelujen ja OYS 2030 -hankkeen ohjelmatoimiston prosessit,toimintamallit ja resurssit uuden sairaalan toimintaa tukeviksi. Hallinnollisesti sairaalaan syntyy uusi, infrapalvelut -niminen yksikkö. Uudistaminen on keskeistä, jotta ylimenokauden investoinnit niin rakentamisessa kuin purkamisessakin voidaan optimoida ja ajoittaa hallitusti, laadukkaasti ja oikein.

”Nykyisten kiinteistöjen huonon kunnon vuoksi ne on käytännössä pakko purkaa pois vaiheittain. Ainoastaan pieni osa nykyistä lastenklinikkaa ja avohoitotalo säilytetään tuleville sukupolville. Potilaiden hoito siirtyy uusiin kiinteistöihin vaiheittain ja samalla tekniikan palvelut siirtyy tukemaan uusien sairaalakiinteistöjen käyttöönottoa ja ylläpitoa. Kokonaisuus on suuri ja kyseessä on mittava toiminnan muutos”, Jääskeläinen toteaa.

OYS 2030 -hankkeen ja ohjelmatoimiston elinkaari ajoittuu vain sairaalan rakentamisvaiheen loppuun eli vuosikymmenen vaihteeseen saakka. Vanhat sairaalakiinteistöt on tuolloin jo purettu ja koko nykyinen OYS:n toiminta on siirtynyt uusiin sairaankiinteistöihin.

Infrapalvelujohtajan virka täytetään pysyvästi myöhemmin

Jääskeläinen aloittaa toimintojen uudelleenjärjestämisen suunnittelun vielä ennen kesälomia. Suunnitelma valmistuu tulevan syksyn aikana. Tänä aikana tavoitteena on määrittää uudelleen infrapalvelujen johtajan tehtäväkuva ja pätevyysvaatimukset.