Tiedote

Oysin sisätaudeille kiitosta koulutusmyönteisyydestä

Julkaistu:

Oulun yliopistollisen sairaalan sisätautien yksikkö koetaan koulutusmyönteisenä paikkana erikoistua. Nuorten lääkärien yhdistyksen tekemässä koulutuspaikkakyselyssä viiden tähden koulutuspaikkoja olivat sisätautien erikoisalan lisäksi Oysin korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö sekä pehmytkudoskirurgia.

Nuorten lääkärien yhdistyksen tuoreessa kyselytutkimuksessa Oulun yliopistollisen sairaalan sisätautien erikoisala nousi yhdistyksen palkittavien koulutuspaikkojen joukkoon. Erikoistuvat sisätautilääkärit pitävät etenkin Oysin kokeneempien lääkärien tukea palkitsevana tapana oppia ja kasvaa tehtävään.

”Seniorituki on hyvää ja seniorit ovat avuliaita ja ystävällisiä. Päivystyskuormitus on kohtuullinen. Sain hyvän perehdytyksen”, yksi kyselyyn osallistuneista kehuu. Vastauksissa kiitetään myös työilmapiiriä: ”Hyvä porukka, hyvä konsultaatiomahdollisuus ja monipuolinen ala.”

Monipuolinen erikoisala

Oysin sisätaudeilla erikoistuvien lääkäreiden kouluttamisessa on tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä. Sisätaudit on monipuolinen ja samalla haastava erikoisala. Erikoistuvan lääkärin on perehdyttävä useisiin erikoisaloihin, kuten munuaistaudit, reumataudit, infektiosairaudet, kardiologia, veritaudit, endokrinologia (hormoneja tuottavien elinten sairaudet) ja vatsan elinten sairaudet.

Sisätautien yksikössä on rakennettu yhdessä yliopiston kanssa erikoisalalle koulutuspolku, joka varmistaa sen, että erikoistuvan lääkärin koulutus on monipuolinen kaikille tasapuolisesti. Myös erikoistuvien lääkärien yksilölliset koulutustarpeet huomioidaan, jolloin vastavalmistunut tai keskussairaalassa jo johonkin erikoisalaan perehtynyt lääkäri saa tarpeeseensa sopivan työkierron eri aloilla, kertoo Oysin sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualueen johtaja Riitta Mäkitaro.

Erikoistumiskoulutuksesta vastaava erikoislääkäri Iina Yliaska sanoo, että yksikössä on satsattu erikoistuvien perehdytykseen ja etenkin alkuvaiheen päivystystyöhön. ”Erikoistuvat kokevat päivystyksen haastavana, jopa pelottavana, joten takaamme pehmeää laskua päivystykseen niin, että meillä on siellä kokenut erikoislääkäri tukemassa erikoistuvaa”, Iina Yliaskatoteaa.

Systemaattisen työn takia kaikki sisätautien alan koulutuspaikat ovat tällä hetkellä täynnä.

Oysin korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalan koulutusmyönteisyyttä kiiteltiin muun muassa erinomaisesta ilmapiiristä, konsultaatiotuesta ja nopeasta tuesta, jota saa aina tarvittaessa. Myös työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin kiinnitetään erikoistuvien lääkärien mukaan huomiota.

Oysin pehmytkudoskirurgia puolestaan koettiin joustavaksi ja tasapuoliseksi työyhteisöksi. ”Päivystys on raskasta, mutta omalla erikoisalalla työ on mukavaa, konsultointi sujuvaa ja henkityöpaikalla on hyvä”, kerrotaan avoimessa palautteessa.

Kysely tehdään vuosittain

Nuorten Lääkärien yhdistys toteutti koulutuspaikkakysely loppuvuodesta 2020 yhdessä Lääkäriliiton kanssa. Vastaajia oli yli 1 700. Tähtiluokitus perustuu kunkin yksikön suosittelijoiden ja arvostelijoiden erotukseen eli NPS-pisteisiin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta vastaajia oli vajaa 200, eniten vastauksia annettiin Helsingin ja Uudenmaan alueelta. Vastanneista lähes 600 työskenteli yliopistollisessa sairaalassa.

Kansallisen tähtiluokituksen taustalla ja siihen vaikuttamassa ovat tutkimuksen yleiset kysymykset, joissa kartoitetaan erikoistuvien lääkärien työkuormaa ja uupumusta, koulutuksen ohjausta sekä työyhteisön ilmapiiriä kouluttautumisen näkökulmasta.